-

Plata pe înverzire - culturile exceptate de APIA de la aplicarea regulilor

Plata acordată de APIA pentru culturile agricole benefice pentru climă şi mediu, pe care fermierii o cunosc sub numele de "plata pe înverzire" se aplică începând de anul acesta și pentru o serie de culturi noi care au devenit eligibile pentru zonele de interes ecologic (ZIE).

Plata pentru înverzire – o plată directă care compensează fermierii pentru introducerea unor practici agricole benefice pentru calitatea solului, pentru sechestrarea dioxidului de carbon și pentru biodiversitate – a fost introdusă în 2015, ca modalitate de îmbunătăț ire a performanț ei în materie de mediu și climă a politicii agricole comune a UE.

Subvenția de 57,1745 euro pe hectar nu este deloc de neglijat pentru fermierii români.

APIA informează fermierii care solicită subvenții pentru anul 2019 care sunt culturile agricole care se iau în calcul pentru excepțiile de la aplicarea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu.

Pajisti permanente:

Pajişti permanente comunale utilizate în comun
Pajişti permanente utilizate în comun
Pajişti permanente comunale utilizate individual
Pajişti permanente utilizate individual
Fâneaţă utilizată individual
Fâneţe comunale utilizate individual
Livadă tradiţională utilizată ca paşune
Livadă tradiţională utilizată ca fâneaţă
Fâneţe naturale energetice

Teren necultivat:

Teren necultivat
Teren sub sere şi solarii necultivat

Culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de cultură: orez

Iarba, furaje erbacee:

Pajişti temporare
Plante de nutreţ
Trifoi
Lucerna
Ghizdei
Sparceta
Phacelia

Leguminoase:

Trifoi
Lucerna
Sparcetă
Phacelia
Ghizdei
Mazăre boabe
Fasole boabe
Linte
Bob
Lupin
Fasoliţă
Năut
Măzăriche de toamnă
Mazăre furajeră de toamnă
Soia

Foto: Pixabay