-
Lada de zestre

Lada de zestre

„Eu pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie pentru adevăr; oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.” (Ioan 18,37)

Religia și școala sunt două realități ale vieții noastre, fiecare cu rolul său în formarea echilibrată a personalității unui om. Într-o societate civilizată ele ne însoțesc îndeaproape de la momentul copilăriei și până la cel al adolescenței.

Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, că să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. (Efes 6,10-11)

Înainte de a vorbi despre virtuţiile creştine, este bine să înţelegem ce înseamnă virtutea. Din dicţionarul explicativ aflăm că virtutea (greacă αρετη; latină virtus) este o însuşire dominantă a caracterului, o stăruinţă statornică de a împlini legea morală; virtutea creştină dobândită cu ajutorul lui Dumnezeu ne face să biruim ispitele, să ne clădim sufleteşte prin credinţă, nădejde şi dragoste, redobândind în acest fel chipul pierdut al asemănării cu Dumnezeu.

Da, sigur că da, este ca mierea, tăcerea, atunci când ea este soluția salvatoare pentru a ieși dintr-o greșeală impardonabilă pe care am făcut-o și pe care vrem s-o reparăm. După ce facem de-alea nefăcute, tot noi să fim tari în gură?! Plecăm capul, sau ne uităm cu curaj în ochii celui sau celor pe care i-am jignit... în tăcere, însă, fără a ne forța norocul care a dat peste noi, că în loc de pedeapsă primim o muștruluială, doar.