-

Paştele catolic: Învierea este fundamentul vieţii creştine

Învierea este fundamentul vieţii creştine, iar creştinismul nu este, înainte de toate, o filozofie, un număr de adevăruri abstracte, ci o întâlnire cu o persoană vie, cu Isus cel Înviat, afirmă arhiepiscopul-mitropolit romano-catolic de Bucureşti, Ioan Robu, în Scrisoarea pastorală de Paşti.

"Însă Învierea nu este doar dovada credinţei; ea este şi fundamentul vieţii creştine. Datorită Învierii lui Isus, creştinismul nu este, înainte de toate, o filozofie, un sistem de gândire, un număr de adevăruri abstracte, ci este o întâlnire cu o Persoană vie, cu Isus cel Înviat. A fi creştin înseamnă să crezi că Isus a înviat şi să intri într-un raport viu cu el: să vorbeşti cu el în rugăciune, să te bucuri de prietenia lui, să te încrezi în el, să-l consideri Domnul tău şi să-l pui în centrul vieţii tale. Să-i spui, cu Apostolul Toma, 'Domnul meu şi Dumnezeul meu!" şi să-ţi însuşeşti cuvintele din imnul Gloria: "Tu singur eşti sfânt, tu singur Domn, tu singur Preaînalt, Isuse Cristoase, împreună cu Duhul Sfânt, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl'', spune înaltul ierarh romano-catolic.

Monseniorul Robu cheamă la trăirea sărbătorii de Paşti, prin reaprinderea în noi a flăcării credinţei şi prin vestirea cu bucurie nouă a învierii lui Cristos, şi îndeamnă la pregătire pentru apropiata vizită a Sfântului Părinte Papa Francisc în ţara noastră.

"Şi cum altfel să trăim această minunată sărbătoare de Paşti, decât reaprinzând în noi flacăra credinţei şi vestind cu bucurie nouă: 'Cristos a înviat cu adevărat!'. Bucuria şi pacea Învierii să ne cuprindă pe noi toţi! Să nu uităm, ba mai mult, să ne pregătim şi pentru un alt prilej de bucurie pentru noi, pentru Biserica locală şi pentru ţara noastră: vizita Sfântului Părinte Papa Francisc. Este, până atunci, un timp privilegiat pentru a medita asupra locului şi misiunii Suveranului Pontif în tradiţia şi în învăţătura Bisericii noastre Catolice, pentru a întări din nou legătura noastră de comuniune cu urmaşul Sfântului Petru, căruia Isus i-a spus: "Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea'', îndeamnă Ioan Robu.

Înaltul ierarh romano-catolic îşi exprimă dorinţa ca la Sfânta Liturghie prezidată de Papa Francisc la Bucureşti credincioşii să nu prefere "comoditatea televizoarelor", ci să participe în număr cât mai mare.

"Vom încerca să ne organizăm cât mai bine. Important este însă, oriunde ne-am afla în timpul vizitei Papei Francisc la Bucureşti: în catedrală sau în jurul ei, să fim un singur trup, o Biserică vie în jurul Sfântului Părinte care este 'principiul şi fundamentul perpetuu şi vizibil al unităţii, atât a episcopilor, cât şi a mulţimii credincioşilor' (Lumen Gentium 23), 'Vicar al lui Cristos şi Păstor al întregii Biserici' (Lumen Gentium 22). Mi-aş dori mult să nu prefere nimeni comoditatea televizoarelor, ci să participăm în număr cât mai mare, reuniţi în jurul altarului, la Sfânta Liturghie prezidată de Papa Francisc la Bucureşti, mărturisindu-l astfel împreună pe Cristos Înviat", mai spune ÎPS Robu.

Sursa: AGERPRES

Foto: Pixabay

Articole înrudite