-

Simpozion Internaţional de Patrologie

Organizat sub înaltul patronaj al Episcopiei Severinului şi anul acesta simpozionul reuşeşte să adune alături câţiva profesori de marcă din spaţiul ortodox şi european.

Timp de câteva zile, în perioada 6-9 mai, la Centrul Cultural "Sfântul Ioan Gură de Aur", patrologii vor îmbina cercetarea patristică cu trăirea autentic creştină.
Ideea acestui proiect, extrem de important pentru teologie, a aparţinut PS Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, care în calitatea sa de profesor de patrologie la Facultatea de Teologie din Craiova şi-a dorit o întâlnire de suflet cu cercetătorii de patrologie. Prin lucrările simpozionului se doreşte revigorarea trăirii creştinismului autentic, în lumina operei didactice a Sfinţilor Părinţi şi Scriitori ai Bisericii noastre.
Sfinţii Părinţi sunt acei autori de opere teologice a căror învăţătură reflectă fidel doctrina Bisericii, au dus o viaţă sfântă, sunt recunoscuţi de întreaga Biserică şi au trăit până în anul 749 d.Hr., când a trecut la viaţa veşnică Sfântul Ioan Damaschin, ultimul Părinte bisericesc sau Sfânt Părinte. Prin urmare, apelativul de "Sfânt Părinte" (' gr. = părinte, părinţi), "Părinte al Bisericii" sau "Părinte Bisericesc" se cuvine, în mod strict, doar scriitorilor bisericeşti care îndeplinesc următoarele patru condiţii: viaţă sfântă, învăţătură de credinţă ortodoxă, aprobarea Bisericii, vechime, ultima condiţie referindu-se la încadrarea autorului în limitele celor opt secole creştine.
Exemplele de viaţă ale Sfinţilor Părinţi sunt un model demn de urmat pentru creştinii din toate timpurile, iar operele lor au fost şi rămân surse de inspiraţie pentru majoritatea teologilor din zilele noastre, de aceea ei sunt citaţi cu multă generozitate. Gândirea patristică a avut o influenţă deosebită asupra teologiei şi este promulgată de o seamă de teologi contemporani, urmaşi fideli ai învăţăturii Părinţilor. Teologia ortodoxă actuală trebuie să se situeze în deplin acord cu principiile teologice patristice, care trebuie să constituie şi pe viitor un îndreptar pentru teologii noştri.
Pentru orice creştin studierea vieţii şi a operelor Sfinţilor Părinţi ar trebui să fie un deziderat important, întrucât într-o lume atinsă puternic de întunecimea păcatului, modelul autentic la Părinţilor reprezintă cu adevărat un reazem duhovnicesc puternic. Cu atât mai mult pentru tânăra generaţie, aplecarea spre studiul patristic o ajută să iasă din mreaja păcatului şi să fie luminată de o învăţătură sfântă. Acesta este cel mai important scop ce a reieşit din întâlnirea profesorilor şi cercetătorilor de patrologie din cele mai importante centre universitare din Europa.

RADOR

Foto: Pixabay

Articole înrudite