-

Utile

Cu toţii suntem asaltaţi de informaţii privind necesitatea instituirii reformelor administrative. Asistăm la o multitudine de dezbateri pe această temă, la mese rotunde, la diverse declaraţii politice. Însă ce presupune această reformă, ori de ce este necesară, reprezintă aspecte care nu sunt explicate, întotdeauna, satisfăcător.

Prevederile din legea de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole care stabilesc că antecontractele autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acesteia sunt exceptate de la aplicarea actului normativ au fost declarate neconstituționale de către CCR.

În primul rând, pornim de la premisa că, în momentul cumpărării unui bilet de călătorie, se realizează, din punct de vedere juridic, un contract simplificat, care generează drepturi şi obligaţii în sarcina ambelor părţi.

Pagina 243 din 249