-

Autoritatea Europeană a Muncii - o nouă agenţie care ar putea avea sediul în România

Comisia Europeană a lansat o nouă iniţiativă, pentru a asigura o mobilitate echitabilă pentru europeni. Autoritatea Europeană a Muncii îşi propune să susţină cetăţenii şi întreprinderile. 

De asemenea, Autoritatea doreşte să asigure mobilitatea forţei de muncă, numărul cetăţenilor mobili ajungând la 17 milioane în 2017. Fiind o agenţie nou creată şi România va putea avea o ofertă pentru sediul principal al acesteia, cu şanse mari de realizare.

Conform Comisiei Europene, Autoritatea vizează un triplu obiectiv. În primul rând, ea va oferi cetăţenilor şi întreprinderilor informaţii despre oportunităţile de lucru, de ucenicie, precum şi despre programele de mobilitate şi va acorda îndrumare referitoare la drepturi şi obligaţii legate de traiul, munca şi/sau funcţionarea într-un alt stat membru al UE.

În al doilea rând, Autoritatea va sprijini cooperarea dintre autorităţile naţionale în context transfrontalier şi le va ajuta să garanteze că normele UE care reglementează libera circulaţie a lucrătorilor, precum cele referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială sau detaşarea lucrătorilor, sunt respectate şi corect implementate.

Conform sugestiilor Comisiei Europene, Autoritatea va ajuta la intensificarea schimbului de informaţii, va sprijini dezvoltarea capacităţilor în rândul autorităţilor naţionale şi le va acorda asistenţă pentru desfăşurarea unor inspecţii comune şi concertate.

În al treilea rând, Autoritatea Europeană a Muncii va media găsirea de soluţii în cazul litigiilor transfrontaliere.

Autoritatea Europeană a Muncii va fi înfiinţată cu statutul de nouă agenţie descentralizată a UE şi ar trebui să devină operaţională în 2019.