-

Investiţiile Ministerului Apelor şi Pădurilor si zonele afectate de calamitate din judeţul Neamţ au fost inspectate de ministrul Ioan Deneş.

Ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, însoţit de directorul general al Administraţiei Naţionale "Apele Române"(A.N.A.R),Victor Sandu, de directorul A.B.A Siret, Emil Vamanu, de directorul A.B.A Prut - Bârlad, Ion Păvăleanu, şi de directorul S.G.A Neamţ, Stelian Mihăilă, efectuează, vineri, o vizită de lucru în judeţul Neamţ, la invitaţia preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ (C.J), Ionel Arsene.

După o discuţie preliminară, care a avut loc la sediul C.J Neamţ, întâlnire la care au mai participat prefectul judeţului, Daniela Soroceanu, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă lt.col. Mihai Ciprian Mitrea, precum şi alţi reprezentanţi ai autorităţilor locale, delegaţia Ministerului Apelor şi Pădurilor s-a deplasat în teritoriu.

Primul punct vizat s-a aflat în comuna Slobozia - suburbie a oraşului Roznov, pentru a vedea la faţa locului obiectivul - "Amenajare râu Cracău la Slobozia, judeţul Neamţ", investiţie pentru care s-a alocat de la buget, pentru anul 2018, suma de 159.000 de lei.

La cererea factorilor de decizie ai autorităţii locale, pentru proiectul aflat deja în derulare, ministrul Ioan Deneş le-a cerut reprezentanţilor A.N. 'Apele Române' să întocmească un grafic de lucrări cu termene clare, astfel încât modul de derulare a investiţiei să poată fi monitorizat mai uşor. Comuna Slobozia are peste 3000 de locuitori şi a suferit pagube, în repetate rânduri, în urma precipitaţiilor abundente şi a efectelor produse de acestea.

Următorul obiectiv vizitat a fost lacul Bâtca Doamnei. Preşedintele C.J Neamţ i-a spus ministrului Ioan Deneş că acel lac constituie rezerva de apă pentru alimentarea municipiului Piatra Neamţ, iar în prezent, acesta este colmatat în proporţie de 35-40%. Ministrul Ioan Deneş le-a precizat autorităţilor locale că A.N. 'Apele Române' nu poate interveni pentru decolmatarea lacului deoarece acesta este în administrarea Hidroelectrica. În acest context, atât oficialii M.A.P cât şi autorităţile publice locale au convenit organizarea unei întâlniri cu reprezentanţi ai Hidroelectrica pentru a discuta situaţia existentă şi pentru a identifica soluţii.

Delegaţia s-a îndreptat apoi către comuna Fărcaşa, localitate care a avut de suferit în urma recentelor inundaţii. La sediul primăriei, ministrul Ioan Deneş, preşedintele Consiliului Judeţean şi prefectul judeţului Neamţ au avut întâlnire cu primarii localităţilor de pe Valea Muntelui, zonă grav afectată de inundaţii. Ministrul şi specialiştii A.N.A.R au fost informaţi de reprezentanţii autorităţilor locale despre problemele cu care aceştia se confruntă, urmând ca într-un viitor apropiat să fie prezentate soluţii pentru rezolvarea acestora.

Totodată, Ioan Deneş le-a prezentat autorităţilor locale cele trei proiecte derulate de M.A.P în această zonă, ce beneficiază de fonduri de la bugetul de stat, credit BCDE dar şi din surse proprii ale A.N.A.R:

-"Reducerea gradului de risc la inundaţii pe râul Bistriţa pe sectorul Borca - Poiana Teiului, judeţul Neamţ" - Buget alocat 2018 - 3,480 milioane lei (buget de stat); În anul 2018 se vor executa lucrări în satul Soci, comuna Borca. În prezent, sunt alocate fonduri pentru execuţia a cca. 1,2 km dig de apărare.

-"Amenajare râu Bistriţa şi afluenţi pe sectorul Iacobeni-Sabasa, judeţele Suceava şi Neam". Buget alocat 2018 - 5,1 milioane lei credit BDCE. În anul 2018 se vor executa lucrări la Obiectul 3 - Vatra Dornei - dig mal stâng pe o lungime de 170 ml; pereu zidit din piatră brută pe o suprafaţă de 9.319 mp ; Obiect 7 - Sarul Dornei - consolidare de mal cu gabioane pe o lungime de 270 ml; două subtraversări iar la Panaci - pereu zidit pe o suprafaţă de 4.515 mp.

- "Consolidare talveg albie râu Sabasa în comuna Borca, judeţul Neamţ"'. Buget alocat 2018 - 4,950 milioane lei din venituri proprii ANAR. În anul 2018 se vor executa lucrări de regularizare a albiei pe o lungime de 2.4 km.

Un alt proiect, de data aceasta ce va fi realizat prin POIM, este şi Managementul riscului la inundaţii în bazinul râului Moldova, în judeţele Suceava şi Neamţ, valoarea totală fiind de 440 mil lei. În cadrul acestui proiect se va realiza regularizarea râului Ozana, la Timişeşti. Lucrările sunt amplasate în localităţile Dumbrava şi Timişeşti şi cuprind apărări de mal pe o lungime de 1,05 km şi regularizarea albiei, în lungime totală de 0,9 km.

După întâlnire, delegaţia M.A.P şi cea a autorităţilor locale judeţene s-au deplasat în zonele afectate de inundaţii pentru a evalua situaţia din localităţile calamitate.

Comunicat de presă - Ministerul Apelor şi Pădurilor

Sursa foto