-

Și oamenii mari sunt oameni

Dacă veți avea ocazia să vorbiți cu un scriitor o să aflați, în cele mai multe dintre cazuri, că acesta și-ar dori să poată trăi din scrisul de cărți pentru a se putea dedica în exclusivitate acestei activități. Din păcate doar câțiva mânuitori ai slovei tipărite ajung la o asemenea performanță în timp. Sau din fericire, pentru că locul de muncă este, și asta o știu din experiență, o sursă principală de inspirație.

Dacă am face un sondaj de opinie, am descoperi, probabil, că cei mai mulți oameni identifică ca fiind cea mai fericită perioadă a vieții aceea în care adolescența se îngemănează cu primii ani ai tinereții.

Dacă ați făcut școala în România, este imposibil să nu fi auzit de George Călinescu. S-a născut în 1899 și s-a stins în 1965. A fost academician, critic și istoric literar, dar și poet și prozator. Ne-a dăruit lucrări cu valoare de reper pentru literatura română, cum ar fi biografiile lui Mihai Eminescu și Ion Creangă sau Istoria literaturii române de la origini până-n prezent.

Pagina 64 din 66