-

Apa până la punctele de livrare va fi gratuită şi în campania de irigaţii din acest an

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare anunţă toţi fermierii că Guvernul României, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, asigură şi în acest an, în baza Legii 133/2017, completată de Legea 130/2018, apă gratuită până la punctele de livrare, acolo unde sunt încheiate contracte pentru anul 2020.

Mai mult decât atât, Guvernul României, împreună cu MADR şi ANIF, au în vedere ca şi în anii viitori apa pentru irigaţii să fie asigurată în aceleaşi condiţii.

În acest an, prin Legea bugetului de stat, au fost prevăzute sumele necesare pentru energia electrică şi pentru apa din sursă, astfel încât aducţiunea apei pentru irigaţii să fie gratuită.

ANIF dezminte astfel orice fel de informaţie, apărută în presa locală şi centrală, legată de faptul că există discuţii ca apa pentru irigarea culturilor să nu mai fie gratuită.

De precizat faptul că ANIF a înfiinţat Comandamentul de Supraveghere şi Coordonare pentru campania de irigaţii 2020, coordonată de cei doi directori generali adjuncţi: comandamentul SE- coordonat de director general adjunct Adrian-Constantin Bîrzoi şi comandamentul SV- coordonat de director general adjunct Sorin Fuerea.

Din cadrul comandamentului fac parte directorii de Filiale Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare, câte un reprezentant din cadrul fiecărui serviciu tehnic al Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare şi unul din Unitatea Centrală ANIF.

Obiectivele comandamentului constau în urmărirea tuturor activităţilor care se fac pentru ca amenajările de irigaţii să fie pregătite pentru toate solicitările depuse de fermieri, urmărirea şi impulsionarea lucrărilor de I+R, care se fac în amenajările de irigaţii, urmărirea şi supravegherea lucrărilor de investiţii prin PNI pentru ca toate Filialele Teritoriale ANIF să poată răspunde cu promptitudine la toate solicitările de apă de irigaţii.