-
Puterea credintei

Puterea credintei

Ştiaţi că admirabil păstrată, tradiţională şi inovatoare totodată, atât din punct de vedere al tematicii iconografice cât şi ca exprimare stilistică, pictura Suceviţei, operă a doi români, zugravii Ion şi fratele său Sofronie, luată în ansamblu, pare o carte de poveşti?

Situată în satul cu acelaşi nume, pe malul pârâului Suceviţa, la o distanţă de 18 km sud-vest de Rădăuţi, Manastirea Suceviţa este construită către sfârşitul sec. XVI de către familiile de boieri Movilă, cu hramul "Învierea Domnului".

Mănăstirea Cozia este o ctitorie a lui Mircea cel Bătrân situată pe râul Olt și întemeiată la 18 mai 1388 odată cu actul de atestare a localității Călimănești, județul Vâlcea, pe teritoriul căreia se și află. Biserica mare a fost zidită de meșteri din Moravia, din blocuri de piatră cu rânduri de cărămidă, partea superioară a chenarelor de la ferestre datând din timpul lui Mircea cel Batrân.

Mănăstirea Curtea de Argeș este situată în orașul Curtea de Argeș. Ansamblul cuprinde biserica episcopală, unul dintre cele mai celebre monumente de arhitectură din Țara Românească. În apropierea mănăstirii Curtea de Argeș se află fântâna meșterului Manole, constructorul legendar al ctitoriei lui Neagoe Basarab, eroul mai multor balade populare.

Pagina 102 din 114