-

Mănăstirea Suceviţa și Vămile de smarald ale Văzduhului

Ştiaţi că admirabil păstrată, tradiţională şi inovatoare totodată, atât din punct de vedere al tematicii iconografice cât şi ca exprimare stilistică, pictura Suceviţei, operă a doi români, zugravii Ion şi fratele său Sofronie, luată în ansamblu, pare o carte de poveşti?

Situată în satul cu acelaşi nume, pe malul pârâului Suceviţa, la o distanţă de 18 km sud-vest de Rădăuţi, Manastirea Suceviţa este construită către sfârşitul sec. XVI de către familiile de boieri Movilă, cu hramul "Învierea Domnului".

Cea mai veche construcţie a fost o bisericuţă cu hramul ,,Schimbării la Faţă”, pe locul căreia s-a ridicat biserica cimitirului satului Suceviţa în sec. XVII. Apoi s-a construit o casă a stareţiei pe latura de est a incintei. Are o sală mare boltită, în care azi se află muzeul.

După aceea s-a construit zidul de incintă cu turnurile lui, cele trei octogonale din partea de nord-est, sud-est, sud-vest cu marele turn al clopotelor din colţul de nord-vest , unde se păstrează două clopote cu stema Moldovei şi herbul Movileştilor, şi turnul porţii. Construcţia manastirii Suceviţa este mare, în plan trilobat cu pridvorul închis. Există două mici pridvoare deschise (stâlpi legaţi prin arcuri în acoladă) în partea de sud şi nord.

Mănăstirea Suceviţa este ultima biserică din Bucovina zugrăvită pe faţadă (1596) cu imagini religioase – un adevărat testament al artei vechi moldoveneşti. Originalul se împleteşte cu pitorescul, dominând culoarea verde: Imnul acatist la sud (exprimă arhitectura italiană); Pocrovul (exprimă arhitectura rusească); Arborele lui Ieseu, la sud; Scara lui Ioan Climax, la nord; Vămile văzduhului, sunt principalele lucrări iconografice ale picturii exterioare.

Incinta este un patrulater de ziduri de 6m. înalte şi 3m. groase, prevăzute cu contraforturi, metereze, drum de strajă, 4 turnuri de colţ şi un paraclis peste gangul intrării (cu stema Moldovei); se mai află încăperi ale vechii case domneşti şi beciuri unde probabil a fost ascunsă o fabuloasă avere (după spusele cronicarului Ion Neculce). Aici sunt înmormânaţi voievozii Ieremia şi Simion Movilă.

Mănăstirea Suceviţa posedă o colecţie de obiecte de inestimabilă valoare artistică şi culturală, expuse în actualul muzeu, situat pe latura de est a incintei.

Prin reorganizarea muzeului s-a urmărit personalizarea colecţiei muzeale, expunându-se lucrări cu precădere din epoca Movileştilor – ctitorii Suceviţei, punându-se importanţa ctitorilor în contextul cultural – artistic al epocii şi rolul lor în promovarea artei. Totodată, etalarea pieselor s-a făcut într-un mobilier nou ce îndeplineşte cerinţele de securitate a patrimoniului. Prin conservarea moştenirii culturale la Mănăstirea Suceviţa, aceasta are un impact pozitiv asupra dezvoltării turistice, fiind un câştig real pentru pelerinii şi turiştii din ţară şi străinătate care vin în Bucovina.

Save
Cookies - preferințele utilizatorului
Folosim cookie-uri pentru a vă asigura că veți obține cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă refuzați utilizarea cookie-urilor, este posibil ca acest site să nu funcționeze conform așteptărilor.
Accept
Nu accept
Află mai multe
Functional
Instrumente utilizate pentru a vă oferi mai multe funcții atunci când navigați pe site, acestea pot include partajarea socială.
PHP.net
Accept
Nu accept
Marketing
Set de tehnici care au ca obiect strategia comercială și în special studiul pieței.
Facebook
Accept
Nu accept
Vot
Vot
Accept
Nu accept