-

„Erminia lui Dionisie de Furna”, pe pereții trapezelor monahale

Scris de

Frumusețea bisericilor ortodoxe o reprezintă pictura deosebită care le împodobește. Sfinți și scene religioase, care urmeazăm după reguli bine stăpânite, un „traseu” al liturghiilor de peste an. Acestea sunt pictate urmărindu-se canoanele erminiilor.

Ele spun nu doar ce și cum să pictezi, ci și unde să pictezi o scenă. Și este definitoriu pentru lumea monastică și bisericească faptul că totul e prevăzut. Nu doar ordinea scenelor în biserică și paraclis, ci și acolo, unde hrana se transformă în rugăciune și unde o bucată de pâine înmuiată în zeama unei fierturi ar putea, la o adică, să-ți țină de foame o zi întreagă, pentru că înțelegi că nu mâncarea trupească e importantă, ci aceea a spiritului.

Dintre scenele pe care zugravii de biserici (și trapeze) le aleg, să amintim: Judecata de Apoi, Arborele lui Iesei, Sfinții Ierarhi, Înmulțirea Pâinilor și a Peștilor, Pescuirea cea Minunată. În afară de Sfântul Onufrie, pe care îl aminteam, Sfântul Nicolae este nelipsit din frescele trapezei, căci el ne reamintește că „Unul este Dumnezeu, Tatăl Cuvântului cel viu, ființa înțelepciunii și a puterii, și chipul Celui de-a pururea veșnic.”
Unul dintre pictorii bisericești din vechime care a lăsat scris cum trebuie pictat această încăpere din sfintele mănăstiri a fost Dionisie de Furna”, care, în erminia lui, zicea așa: „Când voiești să zugrăvești trapeza, întâi fă Cina cea de Taină,în bolta cea de deasupra trapezei mănăstirești; iar pe dinafara bolții, în părțile cele de pe laturi, fă Buna Vestire a Născătoarei de Dumnezeu și jur împrejur aceste minuni ale lui Hristos: pe Hristos mâncând împreună cu vameșii, pe apostoli smulgând spice, pe Hristos binecuvântând cele cinci pâini, iubirea de străini a Martei, pe femeia care L-a uns pe Domnul cu mir, în casa lui Simon, pe Hristos în Emaus, frangând pâinea, pe Hristos mâncând după Înviere, pe Hristos la Marea Tiberiadei, și pilde, oricare le voiești, și minunile sfântului mănăstirii, și căderea lui Lucifer din cer.

Simona Lazăr

Foto: Pixabay