-

USAMV Cluj deschide porțile viitorilor specialiști în agricultură și medicină veterinară

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca scoate la concurs pentru anul universitar 2021-2022, pentru învăţământul cu frecvenţă şi la distanţă (ID), la studiile de licenţă, 840 de locuri bugetate şi 797 cu taxă, în 28 de programe de studiu acreditate în cadrul celor cinci facultăţi.

Este vorba despre Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Facultatea de Medicină Veterinară şi Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor.

Înscrierile pentru studiile universitare de licenţă vor avea loc şi în acest an, online şi onsite, între 12 iulie – 24 septembrie 2021, aflam de la Viorel Grosu - corespondent Radio Antena Satelor.

La Facultatea de Medicină Veterinară se vor lua în calcul următorii indicatori: linia de studiu în limba romană.

Media bacalaureat (60%), probă teoretică, test grilă Biologie clasa a XI-a (20%), respectiv probă teoretică, test grilă Chimie clasa a X-a (20%); linii de studiu în limba engleză şi limba franceză – media de bacalaureat sau echivalent (90%), iar la aceasta se adaugă experienţa în voluntariat în domeniul creşterii şi protecţiei animalelor (cu atestate şi/sau recomandări, pondere de 10%).

Oferta educaţională pentru cele 27 de programe de masterat cuprinde 450 de locuri la buget şi 314 de locuri cu taxă.

Pentru studiile universitare de doctorat, de asemenea cu înscriere on line şi on site, sunt alocate 78 de locuri, din care 39 cu bursă.

În total, USAMV Cluj-Napoca scoate la concurs pentru anul universitar 2021-2022, 1.368 locuri bugetate şi 1.111 locuri cu taxă.

Foto: pixabay

Articole înrudite