-

În perioada iunie-iulie 2018, în județul Bacău, s-au produs inundații care au generat pagube semnificative populației și obiectivelor socio-economice și de infrastructură.

În consecință, Guvernul României, la propunerea Ministerului Apelor și Pădurilor, a impus realizarea în regim de urgenţă a lucrărilor de refacere a construcţiilor hidrotehnice afectate. În acest context, Administrația Națională „Apele Române”(ANAR), instituție aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, a propus prin Administrația Bazinală de Apă Siret(ABA), aprobarea a trei lucrări de investiții în județul Bacău, în valoare totală de 5.346.000 lei. Investițiile sunt finanțate din fondul de intervenție aflat la dispoziția Guvernului, iar sumele au fost alocate prin HG 582/2018. La această alocare se adaugă suma de 1.084.000 lei din surse proprii ale ANAR.Cele trei obiective hidrotehnice pentru care au fost alocate fonduri sunt:„Amenajare pârâu Tazlău Sărat la Măgirești și Ardeoani, județul Bacău”Lucrările constau în refacerea apărării de mal drept a pârâului Tazlău Sărat, cu elemente de tip gabioane, pe o lungime de 60 de metri liniari, în localitatea Măgirești, precum și refacerea pereului și a grinzii din beton pe o lungime de 50 de metri liniari, în localitatea Ardeoani. Valoarea totală alocată acestui obiectiv de investiții este de 955.000 lei.Până în prezent, în zona Măgirești au fost realizate lucrările mecanizate în vecinătatea digului de protecție, s-au montat integral saltelele din gabioane și se lucrează la confecționarea, montarea și umplerea cu piatră a cutiilor de gabioane. Reabilitarea acestui obiectiv va duce la protejarea împotriva inundațiilor a locuitorilor și bunurilor acestora, precum și a drumurilor comunale și terenurilor arabile din zona localităților Măgirești și Ardeoani.„Regularizare pârâu Oituz, comuna Oituz, județul Bacău”Lucrările aferente acestui obiectiv de investiții constau în refacerea apărării de mal din gabioane, în aval și în amonte de podul Sarca, pe o lungime totală de cca 125 de metri liniari. Conform HG 582/2018, pentru acest obiectiv de investiții a fost alocată suma de 411.00 lei. Până în prezent, s-au realizat lucrări de confecționare, montare și umplere cu piatră a gabioanelor și saltelelor din gabioane, pe o lungime de cca 50 de metri liniari. Realizarea acestui obiectiv va asigura protejarea împotriva inundațiilor a locuitorilor și bunurilor acestora, precum și a drumurilor comunale și a terenurilor arabile din zona localității Oituz. Întrucât valoarea alocată prin HG 582/2018 nu a fost suficientă pentru refacerea integrală a capacităților afectate de calamitățile naturale din iunie-iulie 2018, s-a asigurat o finanțare suplimentară de 1.084.000 lei, din surse proprii ale ANAR, pentru refacerea diferenței de 335 de metri liniari de apărare de mal din gabioane. Astfel, în data de 24 septembrie 2018, a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor, iar în prezent constructorul realizează organizarea de șantier aferentă obiectivului de investiții. „Regularizare albie pârâu Slănic în zona localităților Târgu Ocna și Slănic Moldova, județul Bacău”Lucrările constau în refacerea amenajării albiei pârâului Slănic, în diferite sectoare din localitățile Târgu Ocna și Slănic Moldova, pe o lungime totală de 1.135 de metri liniari. În mod concret, aceste lucrări reprezintă refaceri ale elementelor de tip zid de sprijin, grindă de sprijin și praguri de fund. De asemenea, se vor executa lucrări mecanizate pentru amenajarea albiei pârâului Slănic, în vederea asigurării scurgerii optime a apelor în caz de viituri și precipitatii abundente. Valoarea totală alocată obiectivului de investiții este de 3.980.000 lei. Menționăm că în data de 7 septembrie 2018 a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor, iar în prezent se asigură aprovizionarea cu piatră brută, necesară refacerii capacităților afectate.Scopul acestui obiectiv de investiții este punerea în siguranță a lucrărilor existente, care asigură protecția zonelor locuite și a căilor de comunicație din localitățile Târgu Ocna și Slănic Moldova.Conform planului de investiții, lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an.

Sursa: rowater.ro
Sursa foto: rowater.ro