-

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a primit până în prezent peste 1.900 de solicitări de finanțare pentru proiecte de modernizare în mediul rural a infrastructurii rutiere.

Deasemenea, au fost solicitări de finanțare și pentru proiecte educaționale și sociale, precum și de apă și apă uzată. Toate aceste solicitări de finanțare sunt în valoare de 1,9 miliarde de euro. 

În urma selecției aplicate cererilor de finanțare primite, AFIR a încheiat cu autoritățile publice locale peste 1.300 de contracte de finanțare pentru investiții în valoare de aproximativ 1,13 miliarde de euro.

Pentru decontarea cheltuielilor efectuate până în prezent prin aceste proiecte, AFIR a efectuat plăți în valoare de 429 milioane de euro către autoritățile publice locale.

Finanțarea investițiilor în infrastructura de bază la scară mică din mediul rural este prevăzută în cadrul submăsurii 7.2 a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), respectiv realizarea și modernizarea drumurilor comunale, a rețelelor de alimentare cu apă, de canalizare, a creșelor, a grădinițelor, a unităților de tip afher school.

Fondurile europene alocate prin PNDR 2020 pentru acest tip de investiții sunt de 1,05 miliarde de euro.

"Solicitările de sprijin financiar pe care AFIR le-a primit prin PNDR pentru infrastructură rurală indică clar o nevoie mult mai mare de investiții în acest sector, dar și o capacitate de absorbție foarte mare a fondurilor europene. Chiar dacă fondurile disponibile nu acoperă necesarul de investiții din mediul rural, putem observa că sprijinul financiar, pe care îl avem la dispoziție și pe care l-am acordat integral, aduce o contribuție semnificativă la dezvoltarea comunităților locale și la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală" – spune Directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Adrian Chesnoiu.

"Prin intermediul proiectelor de investiții finanțate de AFIR, vor fi realizați 5.484 de kilometri de rețea pentru alimentare cu apă și rețea de canalizare în zonele rurale. De asemenea, vor fi modernizați aproximativ 4.000 de kilometri de drumuri comunale în toată țara. Cât privește componenta educațională, AFIR sprijină înființarea și modernizarea a 225 de grădinițe, a 36 de creșe și de unități de tip after school, dar și extinderea sau modernizarea a 22 de instituții de învățământ secundar superior, filiera tehnologică a şcolilor profesionale din mediul rural" - a mai spus Adrian Chesnoiu.

"Ca o concluzie relevantă, pot spune că de aceste proiecte beneficiază, până în prezent, aproximativ 3,7 milioane de locuitori din zonele rurale", a precizat Directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Adrian Chesnoiu.

Sursa: AFIR

Sursa foto: gazetadecluj.ro