-

În cadrul şedinţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, de astăzi, 26.11.2020, a fost adoptată Hotărârea nr. 56/26.11.2020, după cum urmează:

Art.1. Se aprobă Anexa nr.1 referitoare la Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul localităţilor / judeţului Caraş-Severin, la data de 26.11.2020, pe baza analizelor prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin. Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin, conform prevederilor HGR nr.967/2020, sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.2. Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin se aplică pentru o perioadă de 14 zile (27.11. - 10.12.2020), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin.
Art.3. (1). Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 27.11.2020, este valabilă pentru unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Caraş-Severin prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre şi se va publica pe site-urile Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "žSemenic"ť al Judeţului Caraş-Severin.
(2). Prin excepţie de la alin.(1), art.3,pentru unităţile administrativ-teritoriale: Caransebeş, Ticvaniu Mare, Vărădia, Forotic, Şopotu Nou, Ezeriş, Iablaniţa, Pojejena, Ramna, Oraviţa, Buchin, Lăpuşnicel, Bocşa, Zăvoi, Dalboşeţ şi Fârliug, rămân valabile, măsurile stabilite prin HCJSU nr.53/18.11.2020, pe perioada de aplicare a acesteia (19.11. - 02.12.2020).
Art.4. (1). Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin.
Hotărârea nr. 56/26.11.2020 şi anexele aferente pot fi accesate pe site-ul Instituţiei Prefectului - Caraş-Severin la secţiunea Activităţi/Situaţii de urgenţă.