Ascultă Radio Antena Satelor Live

Termoscanarea - Opinia publică, împărțită în două tabere - necesitate sau abuz

Discuțiile din mediul public privind legalitatea procedeului de termoscanare, în contextul noilor reglementări privind starea de alertă, reprezintă un subiect de maxim interes pentru societatea românească.

Termoscanarea - Opinia publică, împărțită în două tabere - necesitate sau abuz

26 Mai 2020, 09:51

Opinia publica este impartita in doua tabere.

Pe de-o parte sunt cei care considera termoscanarea un abuz, având în vedere încălcări ale dreptului pacientului, încălcarea principiului specializării (respectiv efectuarea unei intervenții medicale de personal nespcializat), încălcarea dreptului la liberă circulație, de șanse egale pe criterii de opțiune religioasă, și, nu în ultimul rând încălcarea datelor cu caracter personal.

Pe de altă parte se situează cei care consideră că termoscanarea este o activitate legală.

Poate fi termoscanarea considerată o intervenție medicală?

În opinia celor ce susțin că termoscanarea este un procedeu nelegal, cel mai adesea întâlnim argumente precum: prin termoscanare se încalcă principiul obținerii consimțământului pacientului, se încalcă principiul specializării, deoarece o intervenție medicală (măsurarea temperaturii în acest caz) nu este făcut de personal specializat/personal cu atribuții medicale.

Pentru a lămuri aceste aspecte urmează să avem în vedere definițiile date de Legea 23/2003, privind drepturile pacientului:

Art. 1 lit a) – Prin pacient se înțelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează servicii de sănătate;

Art. 1 lit. d) - prin interventie medicala se intelege orice examinare, tratament sau alt act medical in scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;

Art. 17 alin (1) - Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Art. 21 alin (1) - Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia;

Analizând textele legale anterior menționate, se impun două concluzii simple:

1. Persoana căreia i se măsoară temperatura la intrarea în magazin, locul de muncă sau alte locuri indicate, nu se încadrează în noțiunea de „pacient” deoarece nu utilizează un serviciu medical;

2. Termoscanarea nu se încadrează în noțiunea de „intervenție medicală” deoarece aceasta nu este făcută în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare, deoarece în urma măsurării temperaturii persoanle care efectuează procedeul nu oferă un diagnostic medical;

În această ordine de idei, rezultă faptul că, nu se pot aplica în cazul termoscanării principiile privind consimțământul pacientului, deoarece pe de-o parte persoana care dorește să intre în magazin nu poate fi considerat pacient, iar pe de altă parte consimțământul este solicitat doar în cazul intervențiilor medicale, termoscanarea neîncadrându-se în aceste motive.

Din aceleași considerente nu sunt aplicabile nici dispozițiile privind confidențialitatea datelor medicale.

Sunt încălcate drepturi fundamentale ale omului prin impunerea termoscanării?

Cel mai adesea, atunci când se discută despre încălcarea drepturilor omului prin obligativitatea termoscanării, se aduc în discuție:

- Încălcarea dreptului la a nu fi discriminat, prin crearea unei situații inegale între cetățeni (cunoscut fiind că mulți cetățeni se opun termoscanării din considerente religioase), cf. Art 16 alin (1) din Constituția României;

- Dreptul la viața privată și de familie, prin obligarea de a furniza date cu caracter personal (valorile temperaturii corporale) – art 26 din Constituția României;

- Restrângerea abuzivă a unor drepturi, precum acela de a intra în magazine, dreptul la muncă etc. prin încălcarea art. 53 din Constituția României;

Cu toate acestea, cu câteva excepții precum dreptul la viața, dreptul de a nu fi supus torturii și dreptul de a nu fi pedepsit de două ori pentru aceeași faptă, majoritatea drepturilor suportă un oarecare grad de restrângere.

În legislatia românească, însăși prin dispozițiile legii fundamentale, se indică faptul că „Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.” Art 51 alin (1) Constituție.

Observăm așadar că pentru a putea restrânge drepturi garantate de către Constituție este nevoie de îndeplinirea a două cerințe: restrângerea să fie făcută prin lege (a se înțelege lege organică sau ordinară, lato senso) și să ne aflăm într-unul din cazurile expres indicate.

Cu privire la obligativitatea termoscanării, aceasta a fost introdusă drept măsură de protecție prin Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, astfel putem constata faptul că restrângerea drepturilor este ca efect al unei legi.

Cu privire la cazurile expres prevăzute de lege, trebuie analizat dacă „pandemia” se înscrie într-unul dintre acestea. Este important de reținut faptul că pandemia este definită drept o epidemie ce se extinde pe un teritoriu foarte mare, cuprinzând mai multe țări sau continente.

Prin „calamități naturale” se înțelege o „nenorocire foarte mare, dezastru provocat de obicei de un fenomen natura, care lovește o colectivitate”

Putem așadar constata că pandemia cauzată de COVID-19 poate fi calificată drept o calamitate naturală sau un dezastru, astfel masurile de restrângere a unor drepturi apar ca fiind legale, în condițiile arătate mai sus.

GDPR

O a treia problemă de natură juridică privind termoscanarea, este aceea a încălcării GDPR și a protecției datelor cu caracter personal, în general.

Conform Art. 4 pct. 1 din Regulamentul (EU) 679/2016 privind GDPR„date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;”

Rezultă așadar faptul că valoarea temperaturii corporale NU se încadrează în noțiunea de date cu caracter personal, câtă vreme aceasta nu este una specifică și constantă a unei persoane, nefiind proprie identității acesteia, ci o valoare variabilă.

În acest sens, termoscanarea, în funcție de aparatura folosită în vederea efectuării acestei proceduri:

- Nu încalcă GDPR cât timp sunt folosite termometre digitale, chiar în condițiile în care acestea au un soft de înregistrare a temperaturii (în sensul prelucrării și stocării unor date) deoarece temperatura corporală nu este inclusă în sfera datelor cu caraceter personal;

- Încalcă GDPR cât timp sunt folosite camere termale cu soft integrat, deoarece acestea, pe lângă temperatură, transmit și alte date biometrice, precum recunoașterea facială ș.a.

Sursa: Avocat Dobrescu Bogdan

Foto: pixabay

1909 -  Jubileul Unirii Principatelor Române, serbat la București
Și oamenii mari sunt oameni 24 Ianuarie 2023, 14:17

1909 - Jubileul Unirii Principatelor Române, serbat la București

Cu 21 de focuri de tun, trase de la Arsenalul armatei, s-a anunţat Capitalei începerea serbărilor Jubileului Unirii...

1909 - Jubileul Unirii Principatelor Române, serbat la București
De Ziua Culturii Naţionale a fost lansat documentarul "Eminescu şi Cernăuţii"
Și oamenii mari sunt oameni 14 Ianuarie 2023, 20:51

De Ziua Culturii Naţionale a fost lansat documentarul "Eminescu şi Cernăuţii"

La 173 de ani de la naşterea Luceafărului poeziei româneşti, de Ziua Culturii Naţionale a fost lansat documentarul "Eminescu...

De Ziua Culturii Naţionale a fost lansat documentarul "Eminescu şi Cernăuţii"
Avocat: Legea drepturilor pacienților din România ar trebui revizuită
Și oamenii mari sunt oameni 10 Octombrie 2022, 10:04

Avocat: Legea drepturilor pacienților din România ar trebui revizuită

Legea drepturilor pacienților din România trebuie revizuită pentru a răspunde provocărilor actuale ale sistemului de sănătate.

Avocat: Legea drepturilor pacienților din România ar trebui revizuită
Cum ne poate goli portofelul lipsa educației financiare
Și oamenii mari sunt oameni 28 Septembrie 2022, 10:29

Cum ne poate goli portofelul lipsa educației financiare

Mai mult de jumătate dintre români nu rămân cu bani de la un salariu la altul. Costurile vieții devin pe zi ce trece tot mai...

Cum ne poate goli portofelul lipsa educației financiare
Sfatul avocatului: Ce facem dacă primim facturi mari la utilități?
Și oamenii mari sunt oameni 26 Septembrie 2022, 09:04

Sfatul avocatului: Ce facem dacă primim facturi mari la utilități?

În ultimul timp, tot mai mulți români se plâng că au primit de la furnizori facturi uriașe la curent electric. Este vorba...

Sfatul avocatului: Ce facem dacă primim facturi mari la utilități?
Lumina se va aprinde și în locuințele izolate din Munții Vrancei
Și oamenii mari sunt oameni 23 Septembrie 2022, 09:52

Lumina se va aprinde și în locuințele izolate din Munții Vrancei

Acest lucru este posibil datorită sistemelor fotovoltaice ce vor fi instalate pe casele aflate în zone extrem de izolate,...

Lumina se va aprinde și în locuințele izolate din Munții Vrancei
Analize medicale și ecografii gratuite, destinate oamenilor din mediul rural
Și oamenii mari sunt oameni 22 Septembrie 2022, 09:27

Analize medicale și ecografii gratuite, destinate oamenilor din mediul rural

Caravana de testări medicale gratuite “Nu am făcut destul”, derulată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, va pleca...

Analize medicale și ecografii gratuite, destinate oamenilor din mediul rural
Violența domestică, o problemă socială gravă
Și oamenii mari sunt oameni 19 Septembrie 2022, 13:09

Violența domestică, o problemă socială gravă

În România, violența domestică rămâne o problemă socială gravă care afectează atât viața victimei, cât și a celorlalți membri...

Violența domestică, o problemă socială gravă