Ascultă Radio Antena Satelor Live

Avocaţii desemnaţi au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport, dacă activitatea se desfăşoară într-o altă localitate

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, marţi, legea care prevede decontarea cheltuielilor de transport ale avocaţilor desemnaţi de la domiciliu sau sediul profesional până la locul unde se desfăşoară activitatea de asistenţă judiciară, dacă acesta se află în altă localitate, precum şi indexarea onorariilor, anual, cu indicele de inflaţie stabilit de Institutul Naţional de Statistică.

Avocaţii desemnaţi au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport, dacă activitatea se desfăşoară într-o altă localitate

11 Aprilie 2023, 16:50

Actul normativ modifică şi completează Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

'În exercitarea profesiei, avocatul are dreptul de a obţine datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor legale de asigurare a accesului justiţiabilului la justiţie într-un termen rezonabil şi de acordare a asistenţei juridice. Aceste informaţii nu pot fi utilizate decât în scopul pentru care au fost cerute, fiind interzisă, sub sancţiunile prevăzute de lege, divulgarea lor către terţe persoane sau utilizarea lor pentru crearea unei baze de date personale', prevede legea.

Legea stipulează şi că 'instituţiile cu atribuţii privind evidenţa persoanelor au obligaţia ca, la cererea U.N.B.R., formulată în baza solicitării unui avocat, să comunice datele cu caracter personal înregistrate în Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor necesare îndeplinirii atribuţiilor legale de asigurare a accesului justiţiabilului la justiţie într-un termen echitabil şi de acordare a asistenţei juridice'.

'Dreptul de a obţine date cu caracter personal înregistrate în Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor necesare îndeplinirii atribuţiilor legale îl au şi barourile, respectiv Casa de Asigurări a Avocaţilor, pentru întocmirea şi actualizarea tabloului avocaţilor, gestionarea fondului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către toate entităţile implicate în activităţile reglementate de prezenta lege se efectuează cu respectarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum şi a altor acte normative incidente din domeniul protecţiei datelor personale', mai stabileşte actul normativ.

Legea mai prevede că mandatele membrilor Consiliului U.N.B.R., Comisiei permanente a U.N.B.R., Comisiei centrale de cenzori şi Comisiei centrale de disciplină încetează la data alegerii noilor membri.

'Pentru asistenţa judiciară acordată, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu stabilit de organul judiciar, potrivit naturii şi volumului activităţii desfăşurate în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat între U.N.B.R., Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public, precum şi la decontarea cheltuielilor de transport dacă activitatea de asistenţă judiciară se desfăşoară într-o altă localitate decât localitatea de domiciliu sau localitatea în care îşi are sediul profesional', mai prevede proiectul.

Decontarea cheltuielilor de transport se face pe bază de documente justificative, care au înscrise preţul şi data eliberării, cum ar fi: bonul de carburant, legitimaţiile de călătorie, biletele de tren, biletele de avion, tichetele, documentele care fac dovada achitării taxelor plătite pe timpul şi în legătură cu deplasarea.

În situaţia asistenţei judiciare acordate în faza urmăririi penale, dacă aceasta depăşeşte perioada de 60 de zile, onorariul provizoriu stabilit de organul judiciar va fi plătit avocatului, urmând ca la terminarea urmăririi penale, onorariul provizoriu să fie dedus din onorariul definitiv stabilit de organul judiciar, în baza referatului scris cu privire la prestaţia avocaţială efectivă.

În situaţia în care după încasarea onorariului provizoriu avocatul încetează acordarea asistenţei juridice anterior terminării urmăririi penale, organul judiciar dispune, în funcţie de prestaţia avocaţială efectivă, asupra onorariului cuvenit pentru activitatea efectiv prestată, eventualele diferenţe urmând a fi restituite.

Anual, onorariile pentru asistenţa judiciară stabilite prin protocolul încheiat între U.N.B.R., Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public, se indexează cu rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică, mai prevede legea. AGERPRES

O nouă sancțiune pentru deturnarea de fonduri europene
Juridic 24 Mai 2023, 15:16

O nouă sancțiune pentru deturnarea de fonduri europene

Legislația prevede o nouă sancțiune pentru infracțiunea de deturnare de fonduri, care se pedepsește cu închisoare de la 7 la...

O nouă sancțiune pentru deturnarea de fonduri europene
Contestația la executare – soluția pe care o au românii cărora li s-au blocat conturile
Juridic 22 Mai 2023, 15:14

Contestația la executare – soluția pe care o au românii cărora li s-au blocat conturile

În ultimii ani, mii de români cu credite la bănci s-au trezit cu conturile blocate deoarece nu și-au mai putut plăti ratele,...

Contestația la executare – soluția pe care o au românii cărora li s-au blocat conturile
Proiectele legilor educaţiei sunt în centrul atenţiei senatorilor din comisia de specialitate
Juridic 18 Mai 2023, 10:45

Proiectele legilor educaţiei sunt în centrul atenţiei senatorilor din comisia de specialitate

Proiectele legilor educaţiei sunt şi astăzi în centrul atenţiei senatorilor din comisia de specialitate. Ei continuă...

Proiectele legilor educaţiei sunt în centrul atenţiei senatorilor din comisia de specialitate
Aspecte juridice privind termenele de prescripție
Juridic 15 Mai 2023, 12:04

Aspecte juridice privind termenele de prescripție

Termenele de prescripție reprezintă perioadele de timp în care o persoană sau o anumită entitate pot face o acțiune legală...

Aspecte juridice privind termenele de prescripție
Aspectele juridice ale uzufructului. Ce este și care sunt limitele lui
Juridic 08 Mai 2023, 13:52

Aspectele juridice ale uzufructului. Ce este și care sunt limitele lui

Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane și de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu...

Aspectele juridice ale uzufructului. Ce este și care sunt limitele lui
Certificatele de virginitate, realizate la cererea persoanelor fizice, eliminate în România
Juridic 05 Mai 2023, 06:30

Certificatele de virginitate, realizate la cererea persoanelor fizice, eliminate în România

Certificatele de constatare a virginității femeilor, realizate la cererea persoanelor fizice, au fost eliminate oficial în...

Certificatele de virginitate, realizate la cererea persoanelor fizice, eliminate în România
Legea contribuțiilor de solidaritate, reexaminată în Senat
Juridic 02 Mai 2023, 16:38

Legea contribuțiilor de solidaritate, reexaminată în Senat

Legea prin care a fost introdusă contribuţia de solidaritate pentru companiile din domeniul extracţiei de gaze naturale şi...

Legea contribuțiilor de solidaritate, reexaminată în Senat
Care sunt situațiile în care angajatorul poate dispune concedierea legală a unui salariat
Juridic 02 Mai 2023, 08:22

Care sunt situațiile în care angajatorul poate dispune concedierea legală a unui salariat

Încetarea contractului individual de muncă (sau concedierea salariatului) reprezintă o decizie dificilă atât pentru...

Care sunt situațiile în care angajatorul poate dispune concedierea legală a unui salariat