-

E vremea transhumanței. UE nu interzice acest obicei, îl sprijină

E vremea transhumanței sezoniere, când animalele și păstorii acestora străbat dealurile și munții în căutare de hrană îndestulătoare.

E o veche tradiție transhumanța și dintotdeauna a constituit și un important mijloc de schimburi culturale, o cale de păstrare a unității de limbă și obiceiuri a românilor.

Uniunea Europeană nu interzice acest obicei, din contră, potrivit regulamentelor în vigoare, acordă subvenții pentru agricultorii care practică transhumanța în anumite condiții, cum ar fi: să ducă animalele la păscut timp de cel puțin 90 de zile consecutive iar exploatația să fie situată în zone geografice bine definite pentru care statul membru a stabilit că transhumanța reprezintă o practică tradițională a creșterii ovinelor sau caprinelor și deplasările animalelor sunt necesare din cauza lipsei de furaje în cantitate suficientă în perioada în care are loc transhumanța, aflăm de la Viorel Grosu - corespondent Radio Antena Satelor.

Pe de altă parte, transhumanța trebuie făcută cu respectarea unor reguli foarte stricte. În primul rând, transportul animalelor pe distanțe lungi se face cu mijloace auto.

Nu este necesară vreo autorizație suplimentară specială pentru un transportator atunci când transportul animalelor nu are legătură cu o activitate comercială – de exemplu, transportul anumitor animale în locuri de pășunat unde condițiile geografice impun acest lucru.

Dar, indiferent cine execută transportul animalelor, o companie de transport, proprietarul lor sau oricine altcineva, trebuie să solicite autorizație specială care include și avizul unui medic veterinar. Acesta trebuie să verifice dacă solicitantul deține vehicule adecvate pentru transportul animalelor vii.

De asemenea, transportatorul trebuie să dețină un certificat care să ateste că nu a fost anterior sancționat pentru încălcarea legislației privind bunăstarea animalelor (pe o perioadă de cel puțin trei ani anterior efectuării operațiunii de transport).

Conform reglementărilor emise de ANSVSA, la constituirea unei exploataţii de tip stână şi tabără de vară, prin încredinţarea animalelor din speciile bovine, ovine și caprine către un deţinător sau către proprietarul acelei exploataţii, acesta preia numai animale care sunt însoţite de formularul, documentul de mişcare.

În perioada în care animalele se află într-o astfel de exploatație, proprietarul acesteia sau deţinătorul animalelor are obligaţia de a avea în permanenţă asupra sa formularele/documentele de mişcare ale tuturor animalelor.

Acestor reglementări li se adaugă și prevederile Codului de Bune Practici Agricole pentru prevenirea poluării apelor.

Foto: pixabay

Articole înrudite