-

Ce ar trebui să ştim despre arat

Pentru a oferi cele mai bune condiţii pentru semănat, este necesar ca procesele fizice, biologice şi chimice din sol să se desfăşoare cât mai mult în timp. Astfel, tot timpul când pamântul nu este ocupat de o cultură, el trebuie să fie negru, adică să stea arat şi grăpat, fără buruieni. Este important a nu se întârzia nicio zi aratul după ridicarea recoltei.

De asemenea, solul se ară cel mai bine când este reavăn. Dacă arăm un sol mai argilos sau lutos la un conţinut prea mare de umiditate, plugul scoate felii sau curele care se întăresc şi apoi se mărunţesc foarte greu.

Dacă arăm solul când este prea uscat, scoatem la suprafaţă bulgări mari. Mărunţirea acestor bulgări se face foarte greu şi cu multă cheltuială de energie. Numai la un conţinut mijlociu de umiditate plasticitatea şi coeziunea au valori minime şi solul se poate lucra în condiţii fizice bune, cu cheltuială de energie şi de combustibil normală, cu uzaj minim al maşinilor şi uneltelor agricole.

Un sol argilos arat la un conţinut optim de umiditate se poate pregăti pentru semănat deseori numai cu o singură grăpare. Acelaşi sol la un conţinut prea mare sau prea mic de umiditate, când se scot bulgări mari şi consistenţi se pregăteşte pentru semănat prin lucrări numeroase şi repetate de discuire, tăvălugire şi grăpare fără ca totuşi să se poată sfărâma toţi bulgării. Într-un teren bulgăros, semănatul este neuniform, răsărirea neomogenă, cu goluri multe în care cresc buruienile şi recolta va fi scăzută cantitativ şi slabă calitativ. Pe lângă aceasta, există riscul deteriorării utilajelor.

Solul trebuie să aibă un conţinut optim de umiditate mai ales dacă este lucrat cu puţin timp înainte de semănat. Dacă semănatul urmează la un interval mai lung după arat, atunci solul poate avea un conţinut ceva mai mare sau mai mic decât cel optim şi prin arat se pot scoate bulgări nu prea mari. Până la semănat, bulgării se pot sfărâma prin uscare şi umezire sau prin îngheţ şi dezgheţ.

Conţinutul optim de umiditate este diferit de le sol la sol. Solurile grele şi mijlocii se lucrează bine la un conţinut de umiditate de 15-20 % din greutatea solului uscat. Solurile nisipoase, având o coeziune foarte mică se pot lucra bine intr-un interval de umiditate mai mare, de 14-28 % din greutatea solului uscat.

Problema umidităţii optime, la care se poate lucra solul este între 50 - 70 % din capacitatea capilară. Această cifră creşte puţin când se face aratul pentru ţelină sau când tractorul lucrează la viteză mai mare, a II-a sau a III-a.

Cernoziomurile pot fi lucrate bine ca un conţinut de umiditate de 22,4-25,6 % din greutatea solului uscat. Pe podzoluri, umiditatea optimă este 50-60 % din capacitatea capilară. Pe solurile nisipoase şi nisipo-lutoase se poate realiza o arătură bună cu o stare de umiditate care poate să urce până la 95 % din capacitatea capilară.