-

Mănăstirea Moisei și uimitoarea legendă a facerii ei

Mănăstirea Moisei îşi începe istoria undeva în negura veacurilor, ca veche sihăstrie. Are hramul Adormirea Maicii Domnului (15 august) şi este așezată pe un platou însorit, deasupra satului Moisei, înconjurată de culmile dealurilor, la poalele muntelui Pietrosu Rodnei (2303 m). Datele istorice despre această aşezare monahală s-au amestecat cu mitul, legenda lipindu-se mai uşor de sufletul pelerinului.

ISTORIE ŞI LEGENDĂ: ,,Moise Coman împreună cu soţia sa, Dochia, o familie din Moisei foarte înstărită, aveau un singur fiu, pe nume Grigor. Şi l-au trimis într-o toamnă peste Prislop, în Bucovina, pentru a-şi găsi soţie. Dar acesta nu s-a mai întors. Cu inima mâhnită, după o lungă aşteptare, părinţii l-au crezut mort. De aceea i-au ridicat o cruce într-un loc frumos de la poalele munţilor.

Într-o zi, ei au descoperit în molidul de lângă cruce o icoană a Preacuratei Fecioare Maria pe care, cu evlavie, au dus-o în altarul bisericii satului. Dar a doua zi, minune mare: icoana se afla în molidul în care fusese găsită! Dar ce s-a întâmplat cu Grigor? Într-una din seri, tânărul a poposit la Mănăstirea Putna unde, fiind atras de slujbă şi de viaţa monahilor, a hotărât să rămână acolo şi să se călugărească. Din momentul acela, nu a mai trimis veste niciodată părinţilor ce s-a întâmplat cu el.

După mai mulţi ani, într-una din zile, când părinţii şi slugile lor veniseră la strâns de fân pe platoul unde se află astăzi mănăstirea, odihnindu-se la umbra unui molid, au auzit sunet de clopot ieşind din pământ. „Este un semn de la Dumnezeu. Fiul nostru mort cere să-i facem ceva aici!", au lăcrimat ei. Şi aşa au dat pământul acela călugărilor de pe Muntele Măgura, să-şi facă o biserică mai aproape, Iosif călugărul venind pentru aceasta acolo. Abia în anul 1672 biserica a fost târnosită. Fiul lor, călugărul Mihaiu de la Putna acum, trimis la un moment dat prin satele din Maramureş pentru a strânge ajutoare, a ajuns şi la Moisei, unde a poposit chiar în casa natală. Tatăl lui murise. Trăia doar mama, bătrână şi ea, căreia nu i-a spus cine este. Când s-a pregătit însă pentru culcare, mama i-a zărit pe gât un semn pe care îl cunoştea din copilărie. Aşa a trebuit călugărul să mărturisească cine e şi ce s-a întâmplat cu el.,,

Un anume Părinte Iosif este cel care a ridicat la Moisei o biserică. Pe o bârnă din peretele sudic al vechiului aşezământ stă scris: „Această biserică nouă au ridicat-o călugărul Iosif în anul Domnului 1599". În anul 1672, este confirmată prezenţa unei delegaţii de călugări de la Putna la sfinţirea bisericii de la Moisei, săvârşită de către Sfântul Mitropolit Sava Brancovici. Molidul în care fusese descoperită icoana Maicii Domnului a fost tăiat. Iar pe trunchiul lui s-a aşezat masa altarului. Acest trunchi de molid se poate vedea şi astăzi în altarul vechii biserici. Oblăduirea Putnei a fost salvarea Mănăstirii Moisei, căci din acest motiv nu a distrusă în timpul războiului. A fost singura mănăstire ortodoxă din Maramureş rămasă în picioare.

Mănăstirea Moisei a îndeplinit un rol de seamă în apărarea dreptei credinţe, în Maramureş, mai ales prin faptul că aceasta avea strânse legături cu ierarhii şi cu marile centre ortodoxe din Moldova şi din Ţara Românească. În incinta mănăstirii a funcţionat o şcoală de învăţătură, precum şi un atelier de pictură.