Ascultă Radio Antena Satelor Live

Despre învierea din morți sau despre ieșirea din înșelarea stăpânirii demonice (partea I)

Viața noastră pe pământ este un dar divin dacă prin ea dobândim mântuirea, adică ieșirea de sub puterea celui rău. Altfel, ea ni se prezintă ca un nonsens: ne naștem spre a suferi și în final spre a merge spre moarte. Oricât de sănătoși sau de bogați sau de inteligenți am fi, atâta vreme cât nu ne desfacem din această legătură a vieții spre moarte (spre depersonalizare și autosuficiență de sine) ne aflăm în înșelare, într-o existență stăpânită de frica morții (Evrei 2, 15) și în robia patimilor (Romani 6, 20) sau a puterilor demonice (II Timotei 2, 26).

09 Iulie 2015, 13:22

A vorbi astăzi despre universul nevăzut (dar devastator) al celui rău poate părea anacronic sau lipsit de realism, dar Biblia afirmă răspicat: „lumea întreagă zace sub puterea celui rău” (I Ioan 5, 19) și îndeamnă: „fiindcă ştiţi în ce timp ne găsim, (…) este chiar ceasul să vă treziţi din somn; (…) Să lepădăm dar lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de ruşine, nu în ceartă şi în pizmă; Ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos şi grija de trup să nu o faceţi spre pofte.” (Romani 13, 11-14)

Această deșteptare sau dezrobire sau înviere din morți o afirmă adesea Mântuitorul Hristos atunci când se adresează contemporanilor Săi, și prin ei nouă tuturor. Ea este absolut necesară (Ioan 8, 24) pentru dobândirea „accesului” în Împărăția cerurilor și echivalează cu „nașterea de sus”, „din Duh[ul Sfânt]” (Ioan 3, 3-4), cu dezbrăcarea de poftele amăgitoare ale „omului vechi” (Efeseni 4, 22) cu care venim în această viață.
Însă, acest proces interior al despătimirii este foarte anevoios odată cu părăsirea vârstei copilăriei, după ce paiul pornirilor noastre a crescut și a făcut rod, arătându-se și neghina faptelor noastre potrivnice lui Dumnezeu (Matei 13, 26). Cugetând la aceasta, Apostolul se întreabă plin de îngrijorare: „Om nenorocit ce sunt! Cine mă va izbăvi de trupul morţii acesteia?” (Romani 7, 24).

Starea postadamică, a omului căzut, este o moștenire pe care o purtăm cu toții, cei mai mulți dintre noi chiar și după Botez, deoarece am încercat să peticim (Luca 2, 21) la viața noastră veche pe cea nouă oferită de Hristos, făcându-ne slujitori la doi domni (Matei 6, 24). Fără lepădarea de sine, fără asumarea crucii (Luca 9, 23), fără prisosirea dreptății noastre mai mult decât este politic corect (Matei 5, 20) nu este posibilă schimbarea minții (pocăința) și nici unirea cu Hristos Cel biruitor asupra păcatului și morții (Ioan 16, 33).

Această dorință de schimbare în bine a noastră este absolut necesară și trebuie exprimată prin fapte, însă se împlinește numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Atât de mare este boala interioară de care suferim, atât de mare orbirea poftelor care ne învăluie din afară (I Ioan 2, 16) și atât de dureroasă altoirea vieții noastre pe calea binelui (Romani 6, 5), încât singuri suntem cu totul neputincioși de orice schimbare statornică. Analizând această situație dezarmantă, Sfântul Pavel mărturisește în numele nostru al tuturor: „nu săvârşesc ceea ce voiesc, ci fac ceea ce urăsc. (…) Căci nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârşesc. (…) Că, după omul cel lăuntric, mă bucur de legea lui Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o altă lege, luptându-se împotriva legii minţii mele şi făcându-mă rob legii păcatului, care este în mădularele mele.” (Romani 7, 15; 19; 22-23)

Ajutorul lui Dumnezeu este, din fericire, la îndemâna tuturor celor ce cred în El ca Dumnezeu și Mântuitor. Fiind întrebat odată „Ce să facem, ca să săvârşim lucrările lui Dumnezeu? Iisus a răspuns (…): Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca să credeţi în Acela pe Care El [Dumnezeu Tatăl n.n.] L-a trimis.” (Ioan 6, 26-27)

Următorul pas, după mărturisirea credinței în Hristos, este ascultarea de poruncile Lui. Prin aceasta ne arătăm credința sau, altfel spus, încrederea și fidelitatea (dragostea) față de El. Mântuitorul a spus răspicat: „Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui.” (Ioan 14, 21) Deși pare o știrbire a „libertății” noastre, ascultarea de Dumnezeu este însoțită însă de o răsplată pe măsură: „Adevărat, adevărat zic vouă [spune Hristos n.n.]: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă.” Această răsplată începe încă de pe pământ, este așadar poarta de intrare în Împărăția lui Dumnezeu: „Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi acum este, când morţii [cu sufletul n.n.] vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor învia.” (Ioan 5, 24-25)

Al treilea pas este unirea cu Dumnezeu sau sfințirea vieții. Deși necreată, ea este o experiență la fel de concretă și de obiectivă ca și aceea pe care o realizează cercetătorii în observarea lucrurilor din această lume. Ea reprezintă un mod de a fi, este hrănirea și creșterea spirituală a omului nostru lăuntric și implică așadar o merinde specifică.
Pe de o parte, primim hrana aceasta prin Sfânta Împărtășanie, după cum ne învață Mântuitorul Însuși: „Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca Trupul Fiului Omului şi nu veţi bea Sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.” (Ioan 6, 53-54)
Pe de altă parte, ea nu ne este de ajuns dacă o primim în mod mecanic ca pe un produs magic și dacă așteptăm ca toată lucrarea să o facă Hristos fără aportul nostru.

Mântuirea este un act personal, iar hrănirea și creșterea spirituală trebuie să o asimilăm și să aibă loc prin efort conștient și liber. Învierea din moartea spirituală ne pătrunde în măsura în care facem lucrătoare în noi energia de-viață-făcătoare primită de la Dumnezeu, dacă ne lăsăm pătrunși de bunătatea lui Dumnezeu. În caz contrar, dacă Evanghelia și porunca iubirii lui Hristos ne rămân exterioare, de fațadă, suntem în continuare în înșelarea propriei păreri de sine, după cum ne avertizează cu amărăciune Mântuitorului Hristos când spune: „v-am cunoscut că n-aveţi în voi dragostea lui Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui Meu şi voi nu Mă primiţi; dacă va veni altul în numele său, pe acela îl veţi primi. Cum puteţi voi să credeţi, când primiţi slavă unii de la alţii şi slava care vine de la unicul Dumnezeu nu o căutaţi?” (Ioan 5, 42-44)

Lepădarea de sine nu înseamnă anularea noastră totală, depersonalizarea, lipsa oricărei inițiative, ci doar eliminarea bolii sau a păcatului de la originea gândurilor, cuvintelor și faptelor noastre. Întrucât avem în noi semințele celui rău, pe care le-am dobândit de la strămoși sau prin acordul propriu cu duhul întunericului, acestea rodesc de la sine în noi până ce vom smulge din rădăcină împreună cu Duhul lui Hristos paraziții ce ne-au acaparat viața și ne-au pervertit relațiile cu semenii noștri.

Unirea cu Hristos coincide, așadar, cu moartea față de păcat. Sfântul Apostol Pavel lămurește: „Aşa şi voi, socotiţi-vă că sunteţi morţi păcatului, dar vii pentru Dumnezeu, în Hristos Iisus, Domnul nostru. Deci să nu împărăţească păcatul în trupul vostru cel muritor, ca să vă supuneţi poftelor lui; nici să nu puneţi mădularele voastre ca arme ale nedreptăţii în slujba păcatului, ci, înfăţişaţi-vă pe voi lui Dumnezeu, ca vii, sculaţi din morţi, şi mădularele voastre ca arme ale dreptăţii lui Dumnezeu. Căci păcatul nu va avea stăpânire asupra voastră, fiindcă nu sunteţi sub lege, ci sub har.” (Romani 6, 11-16)

Patriarhul Daniel va sfinţi Agheasma Mare - sâmbătă, de Bobotează, la Catedrala Patriarhală
Puterea credintei 03 Ianuarie 2024, 16:49

Patriarhul Daniel va sfinţi Agheasma Mare - sâmbătă, de Bobotează, la Catedrala Patriarhală

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, va săvârşi, sâmbătă, Slujba Sfinţirii Mari a apei, la Sărbătoarea Botezului...

Patriarhul Daniel va sfinţi Agheasma Mare - sâmbătă, de Bobotează, la Catedrala Patriarhală
Patriarhul Daniel: Creştinul este chemat să trăiască timpul vieţii sale ca pe un dar primit de la Dumnezeu
Puterea credintei 01 Ianuarie 2024, 11:54

Patriarhul Daniel: Creştinul este chemat să trăiască timpul vieţii sale ca pe un dar primit de la Dumnezeu

Creştinul este chemat să trăiască timpul vieţii sale ca pe un dar primit de la Dumnezeu, a afirmat, duminică, Patriarhul...

Patriarhul Daniel: Creştinul este chemat să trăiască timpul vieţii sale ca pe un dar primit de la Dumnezeu
Femeile şi mamele sunt necesare pentru pacea mondială, transmite papa Francisc în mesajul de Anul Nou
Puterea credintei 01 Ianuarie 2024, 11:13

Femeile şi mamele sunt necesare pentru pacea mondială, transmite papa Francisc în mesajul de Anul Nou

Papa Francisc a subliniat rolul important al femeilor şi al mamelor în cadrul bisericii, în societate şi pentru pacea...

Femeile şi mamele sunt necesare pentru pacea mondială, transmite papa Francisc în mesajul de Anul Nou
Benedict al XVI-lea nu ar fi autorizat binecuvântările pentru cuplurile de acelaşi sex, afirmă un asistent al fostului papă
Puterea credintei 31 Decembrie 2023, 12:00

Benedict al XVI-lea nu ar fi autorizat binecuvântările pentru cuplurile de acelaşi sex, afirmă un asistent al fostului papă

Vaticanul a marcat duminică un an de la moartea papei Benedict al XVI-lea, iar cu acest prilej, unul dintre cei mai apropiaţi...

Benedict al XVI-lea nu ar fi autorizat binecuvântările pentru cuplurile de acelaşi sex, afirmă un asistent al fostului papă
PF Daniel va sluji la Catedrala Patriarhală în noapteade Anul Nou şi la sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare
Puterea credintei 29 Decembrie 2023, 14:09

PF Daniel va sluji la Catedrala Patriarhală în noapteade Anul Nou şi la sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, va sluji la Catedrala Patriarhală în noaptea dintre ani...

PF Daniel va sluji la Catedrala Patriarhală în noapteade Anul Nou şi la sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare
Crăciunul, sărbătorit pentru prima dată în Ucraina pe 25 decembrie
Puterea credintei 26 Decembrie 2023, 12:01

Crăciunul, sărbătorit pentru prima dată în Ucraina pe 25 decembrie

La aproape doi ani de la începutul invaziei Rusiei în ţara lor, ortodocşii ucraineni au participat duminică seara la slujbe...

Crăciunul, sărbătorit pentru prima dată în Ucraina pe 25 decembrie
Crăciunul 2023, umbrit de război la Betleem şi sărbătorit în Ucraina pentru prima dată la 25 decembrie
Puterea credintei 25 Decembrie 2023, 11:58

Crăciunul 2023, umbrit de război la Betleem şi sărbătorit în Ucraina pentru prima dată la 25 decembrie

Sărbătorile de Crăciun din Betleem au fost umbrite de 'ciocnirea armelor' din Gaza, după cum a deplâns papa Francisc, în timp...

Crăciunul 2023, umbrit de război la Betleem şi sărbătorit în Ucraina pentru prima dată la 25 decembrie
PF Daniel: Naşterea Domnului - sărbătoare de binecuvântare a părinţilor şi a copiilor; Dumnezeu copilul - aceasta este minunea Crăciunului
Puterea credintei 25 Decembrie 2023, 11:27

PF Daniel: Naşterea Domnului - sărbătoare de binecuvântare a părinţilor şi a copiilor; Dumnezeu copilul - aceasta este minunea Crăciunului

Naşterea Domnului este o sărbătoare de binecuvântare a părinţilor şi a copiilor, a afirmat luni Patriarhul Bisericii Ortodoxe...

PF Daniel: Naşterea Domnului - sărbătoare de binecuvântare a părinţilor şi a copiilor; Dumnezeu copilul - aceasta este minunea Crăciunului