Ascultă Radio Antena Satelor Live

Importanţa Sfântului Ioan Botezătorul - Partea II-a

,,Ce va fi, oare, acest copil?/ Căci mâna Domnului era cu el. (...)/ Iar tu, pruncule, prooroc al Celui Preaînalt te vei chema,/ că vei merge înaintea feţei Domnului, ca să găteşti căile Lui” (Luca 1, 57-79)

Importanţa Sfântului Ioan Botezătorul - Partea II-a
Crucea_

06 Ianuarie 2022, 23:00

Sfântului Prooroc Ioan este glasul lui Dumnezeu Tatăl care ne cheamă ca şi atunci la pocăinţă pentru a-L putea primi cum se cuvine pe Iisus Hristos.

Ca un semn al rolului special pe care Ioan avea să-l aibă la maturitate, tatăl său a proorocit după alegerea numelui pruncului, eliberat fiind totodată şi de neputinţa de a vorbi pe care o primise ca pedeapsă pentru necredinţa celor vestite de înger.

„Şi după ce s-a împlinit vremea să nască, Elisabeta a născut un fiu. Şi au auzit vecinii şi rudele ei că Domnul a mărit mila Sa faţă de ea şi se bucurau împreună cu ea. Iar când a fost în ziua a opta, au venit să taie împrejur pruncul şi-l numeau Zaharia, după numele tatălui său. Şi răspunzând, mama lui a zis: Nu! Ci se va chema Ioan. Şi au zis către ea: Nimeni din rudenia ta nu se cheamă cu numele acesta. Şi au făcut semn tatălui său cum ar vrea el să fie numit. Şi cerând o tăbliţă, el a scris, zicând: Ioan este numele lui. Şi toţi s-au mirat. Şi îndată i s-a deschis gura şi limba şi vorbea, binecuvântând pe Dumnezeu. Şi frica i-a cuprins pe toţi care locuiau împrejurul lor; şi în tot ţinutul muntos al Iudeii s-au vestit toate aceste cuvinte. Şi toţi care le auzeau le puneau la inimă, zicând: Ce va fi, oare, acest copil? Căci mâna Domnului era cu el. Şi Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duh Sfânt şi a proorocit, zicând: Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, că a cercetat şi a făcut răscumpărare poporului Său; Şi ne-a ridicat putere de mântuire în casa lui David, slujitorul Său, Precum a grăit prin gura sfinţilor Săi prooroci din veac; mântuire de vrăjmaşii noştri şi din mâna tuturor celor ce ne urăsc pe noi. Şi să facă milă cu părinţii noştri, ca ei să-şi aducă aminte de legământul Său cel sfânt; de jurământul cu care S-a jurat către Avraam, părintele nostru, ca, fiind izbăviţi din mâna vrăjmaşilor, să ne dea nouă fără frică, să-I slujim în sfinţenie şi în dreptate, înaintea feţei Sale, în toate zilele vieţii noastre. Iar tu, pruncule, prooroc al Celui Preaînalt te vei chema, că vei merge înaintea feţei Domnului, ca să găteşti căile Lui, Să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii întru iertarea păcatelor lor, Prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, cu care ne-a cercetat pe noi Răsăritul cel de Sus, Ca să lumineze pe cei care şed în întuneric şi în umbra morţii şi să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii.” (Luca 1, 57-79)

Din cauza prigoanei pe care a iscat-o Irod împotriva pruncilor de doi ani şi mai mici, Sfântul Ioan a fost nevoit să fie dus, nu mult după naştere, de mama sa văduvă (Zaharia fusese ucis de ostaşi) în pustie, unde după moartea acesteia a rămas să trăiască o viaţă de rugăciune şi de asceză, aşteptând împlinirea celor vestite despre el. De aceea, atunci când a început propovăduirea la vârsta de 30 de ani, Ioan mărturisea că nu-L cunoscuse pe Hristos după chipul omenesc (Ioan 1, 31), deşi erau veri după rudenia trupească, ci i se vestise că-L va recunoaşte văzând pe Cel peste Care Se va pogorî şi va rămâne Duhul Sfânt (Ioan 1, 33).

Apogeul slujirii prooroceşti a Sfântului Ioan este momentul Botezului lui Hristos, atunci când este învrednicit să atingă cu mâna sa creştetul Stăpânului şi să fie părtaş la epifania Domnului (arătarea Sfintei Treimi). După acest moment el îşi restrânge activitatea, îşi îndrumă ucenicii spre a urma Domnului Iisus, iar peste puţin este arestat de rege si în cele din urmă decapitat pentru curajul de a-l fi apostrofat pentru încălcarea Legii.

Pentru noi cei de azi Sfântul Ioan este glasul lui Dumnezeu Tatăl care ne cheamă ca şi atunci la pocăinţă. El este proorocul care ce ne povăţuieşte ca prin post şi prin lepădarea gândurilor, cuvintelor şi faptelor rele să ne aşezăm pe calea dreptăţii şi a binelui netezind asperităţile sufletelor noastre pentru a-L putea primi cum se cuvine pe Iisus Hristos, Doctorul, Prietenul şi Dumnezeul nostru.

Pentru viaţa în feciorie, calitatea de prooroc, vrednicia de a boteza pe Hristos şi pentru curajul de a mărturisi adevărul din voia lui Dumnezeu până la jertfa de sine, Sfântul Ioan este unul dintre cei mai respectaţi şi cinstiţi sfinţi din calendarul creştin ortodox.

Praznicele închinate lui sunt în număr de şase, şi anume:
- Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul – 23 septembrie;
- Soborul Sfântului Prooroc Inaintemergătorul şi Botezătorul – 7 ianuarie;
- Întâia şi a două aflare a Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul – 24 februarie;
- A treia aflare a capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul – 25 mai;
- Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul – 24 iunie;
- Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului.

Etichete : puterea credintei
Viața Sfântului Constantin cel Mare
Puterea credintei 21 Mai 2023, 05:00

Viața Sfântului Constantin cel Mare

La 27 februarie 272 d.Hr. s-a născut Sfântul Constantin cel Mare (Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus), împărat...

Viața Sfântului Constantin cel Mare
Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan (1)
Puterea credintei 05 Mai 2023, 06:13

Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan (1)

Iisuse, Cel ce ai împreunat cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de pe pământ la cer! Hristos a Înviat!

Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan (1)
Ce trebuie să faci de Izvorul Tămădurii, ca să-ți fie bine tot anul
Puterea credintei 21 Aprilie 2023, 00:23

Ce trebuie să faci de Izvorul Tămădurii, ca să-ți fie bine tot anul

Vineri, în Săptămâna Luminată, ortodoxia sărbătorește Izvorul Tămăduirii, un mare praznic ce datează din a doua jumătate a...

Ce trebuie să faci de Izvorul Tămădurii, ca să-ți fie bine tot anul
RAIUL anului bisericesc. Săptămâna în care morţii ajung direct în Împărăţia Cerurilor
Puterea credintei 16 Aprilie 2023, 01:13

RAIUL anului bisericesc. Săptămâna în care morţii ajung direct în Împărăţia Cerurilor

Paştele este sărbătoarea bucuriei şi a iubirii fără de tăgadă ce se revarsă dinspre Dumnezeu spre oameni şi dinspre oameni...

RAIUL anului bisericesc. Săptămâna în care morţii ajung direct în Împărăţia Cerurilor
Hristos a Înviat!
Puterea credintei 16 Aprilie 2023, 00:43

Hristos a Înviat!

S-a luminat de ziuă! Mormântul gol, a rămas martor incontestabil al discreției Unui Dumnezeu care a trecut umanitatea dinspre...

Hristos a Înviat!
Creştinii ortodocsi, greco-catolici si neoprotestanţi din România celebrează Învierea Domnului
Puterea credintei 16 Aprilie 2023, 00:07

Creştinii ortodocsi, greco-catolici si neoprotestanţi din România celebrează Învierea Domnului

Creştinii ortodocsi, greco-catolici si neoprotestanţi din România celebrează astăzi Învierea Domnului, cea mai mare...

Creştinii ortodocsi, greco-catolici si neoprotestanţi din România celebrează Învierea Domnului
Lumina Sfântă de la Ierusalim ajunge în Republica Moldova cu ajutorul Patriarhiei Române
Puterea credintei 15 Aprilie 2023, 20:08

Lumina Sfântă de la Ierusalim ajunge în Republica Moldova cu ajutorul Patriarhiei Române

În premieră, în acest an, Lumina adusă la Bucureşti a fost preluată şi de o delegaţie a Mitropoliei Basarabiei şi dusă la...

Lumina Sfântă de la Ierusalim ajunge în Republica Moldova cu ajutorul Patriarhiei Române
Procesiune a Drumului Crucii unică în Europa, din Lupeni la Schitul Straja
Puterea credintei 14 Aprilie 2023, 11:13

Procesiune a Drumului Crucii unică în Europa, din Lupeni la Schitul Straja

La Lupeni, în Valea Jiului, are loc astăzi cea mai lungă procesiune a Drumului Crucii din Europa, la care sunt...

Procesiune a Drumului Crucii unică în Europa, din Lupeni la Schitul Straja