Ascultă Radio Antena Satelor Live

Sfânta Taină a Hirotoniei - Lămuriri

Hirotonia (din lb. greacă: „a alege prin ridicarea și punerea mâinilor") este Sfânta Taină a Bisericii în care, prin punerea mâinilor și rugăciunea arhiereului, se împărtășește persoanei anume pregătite (bărbaților) harul dumnezeiesc care dă puterea de a învăța pe alții cuvântul lui Dumnezeu, a săvârși Sfintele Taine și a conduce pe credincioși la mântuire (Matei, 28, 19; 18, 18; Ioan, 20, 23). Trebuie menționat că Biserica este alcătuită din două categorii de membri: clerul sfințitor și simplii credincioși (mirenii). „Preoții sunt aceia cărora li s-a încredințat zămislirea noastră cea duhovnicească; ei sunt aceia cărora li s-a dat să ne nască prin Botez. Prin preoți ne îmbrăcăm în Hristos'' (Galateni 3, 27)

27 August 2014, 06:37

Sfânta Taină a Hirotoniei cuprinde trei rânduieli distincte prin săvârșirea cărora se face consacrarea în cele trei trepte sau stări ale preoției: diaconia, preoția și arhieria. (vezi Tit, 1, 5-9; I Timotei, 5, 19-22, Faptele Apostolilor, 20, 17, 28; 6, 6 ș.a.). Oricare alte grade clericale sau ale credincioșilor simplii (ipodiacon, citeț, monah, rasofor etc.), precum și cele administrative (stareț, arhiereu, mitropolit, patriarh etc.) nu reprezintă totodată și trepte sfințitoare sau sacramentale (care au menirea de a sfinți pe ceilalți oameni).

Ca și celelalte Sfinte Taine, Taina Hirotoniei este o lucrare în care este prezent și activ în chip nevăzut Însuși Mântuitorul Hristos, Care Se dăruiește celor ce cred în El și Îi cer ajutorul dumnezeiesc. Episcopul sau preotul săvârșitori sunt, în Biserică, de fapt, doar organele văzute ale Preotului și Arhiereului nevăzut – Hristos. Cu alte cuvinte, Hirotonia face pe cel ce o primește doar iconom (administrator) al Tainelor lui Dumnezeu (I Corinteni, 4, 1), nu un privilegiat la dobândirea mântuirii. Cei ce primesc această Taină sunt, de aceea, selectați doar din rândul bărbaților, potrivit rânduielii instituite de Mântuitorul, și trebuie să dovedească vocația pentru aceasta și pregătirea necesară cerută de Sfânta Scriptură (I Timotei, cap. 3).

Ca și celelalte Sfinte Taine, Hirotonia are origine divină, Însuși Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care i-a ales pe Sfinții Apostoli, i-a învățat și, apoi, i-a învrednicit de a propovădui Sfânta Evanghelie (Vestea cea bună – a Învierii și a mântuirii neamului omenesc). Adresându-se lor, a așezat Sfânta Taină, prin următoarele cuvinte: „Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit și Eu pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis: Luați Duh Sfânt; cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute" (Ioan 20, 21-23). Despre rânduiala Tainei Hirotoniei și responsabilitatea deosebită a celui ce o primește, Sfântul Apostol Pavel menționează lămuritor în epistola către Timotei: „Nu fi nepăsător față de harul care este întru ține, care ți s-a dat prin proorocie, cu punerea mâinilor preoțimii" (I Timotei 4, 14); „Te îndemn să ții aprins harul lui Dumnezeu, cel ce este în ține, prin punerea mâinilor mele'" (II Timotei 1, 6).

Hirotonia înseamnă învestirea în una din treptele preoției, iar aceasta se face prin hirotesie, adică prin „punerea mâinilor" (de către episcop, la hirotonia în diacon și preot, sau de către adunarea episcopilor, la hirotonia unui episcop). Hirotesia se mai întrebuințează și la acordarea rangurilor onorifice în ierarhia bisericească, dar rugăciunea care se rostește atunci nu conferă și o putere harică sfințitoare superioară. Ele se oficiază în mijlocul bisericii (în fața sfântului altar și în fața Ușilor Împărătești) spre deosebire de hirotonii care se săvârșesc înăuntrul altarului (înaintea Sfintei Mese).

În prezent, candidatul la diaconie are de parcurs două trepte premergătoare hirotoniei: cea de citeț (dascăl, lector) și cea de ipodiacon, deși ele sunt primite oarecum formal, pe temeiul pregătirii teologice anterioare a celui ales pentru hirotonie. În această calitate, el devine ajutorul preotului și al episcopului, în întreita lor activitate: învățătorească, sfințitoare și conducătoare. Ulterior poate primi, pe rând, de asemenea în cadrul Sfintei Liturghii, și celelalte două trepte ierarhice: de preot și episcop.

Am vorbit aici pe scurt despre cele trei trepte ierarhice rânduite de Mântuitorul Hristos Dumnezeul nostru întrupat și transmise prin Sfinții Apostoli și prin succesiune apostolică până astăzi. La începutul Bisericii a existat și treapta apostolatului, pe care însă au avut-o doar ucenicii Mântuitorului, și care cuprindea, în plus, sarcina de a propovădui Evanghelia în întreaga lume. În prezent, cele trei trepte clericale își îndeplinesc atribuțiile și cei ce le primesc sunt rânduiți să slujească pentru un teritoriu administrativ mai restrâns.

Doamne ajută !

Viața Sfântului Constantin cel Mare
Puterea credintei 27 Februarie 2023, 05:00

Viața Sfântului Constantin cel Mare

La 27 februarie 272 d.Hr. s-a născut Sfântul Constantin cel Mare (Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus), împărat...

Viața Sfântului Constantin cel Mare
Patriarhia Română, la aniversare
Puterea credintei 25 Februarie 2023, 20:30

Patriarhia Română, la aniversare

În urmă cu 98 de ani (1925) Scaunul Arhiepiscopal şi Mitropolitan al Ungro-Vlahiei era ridicat la rangul de Scaun Patriarhal.

Patriarhia Română, la aniversare
Recviem pentru victimele războiului din Ucraina
Puterea credintei 24 Februarie 2023, 19:35

Recviem pentru victimele războiului din Ucraina

La iniţiativa Centrului Caritas al Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti, la împlinirea unui an de la începutul invaziei...

Recviem pentru victimele războiului din Ucraina
200 de ani de la nașterea „părintelui autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române”
Puterea credintei 15 Februarie 2023, 18:29

200 de ani de la nașterea „părintelui autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române”

La 17 februarie 1823 s-a născut Melchisedec (Mihail) Ştefănescu, episcop, istoric şi profesor; primul chiriarh al Episcopiei...

200 de ani de la nașterea „părintelui autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române”
Rugăciunea de seară. Nu te culca fără să o rostești!
Puterea credintei 20 Ianuarie 2023, 18:36

Rugăciunea de seară. Nu te culca fără să o rostești!

Rugăciunea de seara este foarte importantă pentru a merge liniștit la culcare. Nu te băga în pat înainte să o rostești.

Rugăciunea de seară. Nu te culca fără să o rostești!
Moment istoric la Kiev - Slujba de Crăciun de la complexul monahal Lavra Pecerska
Puterea credintei 07 Ianuarie 2023, 06:14

Moment istoric la Kiev - Slujba de Crăciun de la complexul monahal Lavra Pecerska

Mitropolitul Epifanie al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei (autocefală) oficiază, sâmbătă, slujba de Crăciun pe rit vechi în...

Moment istoric la Kiev - Slujba de Crăciun de la complexul monahal Lavra Pecerska
Un ultim omagiu adus papei emerit Benedict XVI
Puterea credintei 02 Ianuarie 2023, 20:57

Un ultim omagiu adus papei emerit Benedict XVI

Zeci de mii de persoane i-au adus un ultim omagiu papei emerit Benedict XVI în prima zi după ce a fost depus la bazilica Sf....

Un ultim omagiu adus papei emerit Benedict XVI
Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor, sărbătorit miercuri. Tradiţii şi obiceiuri
Puterea credintei 29 Noiembrie 2022, 14:48

Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor, sărbătorit miercuri. Tradiţii şi obiceiuri

În tradiţia populară, Sfântul Andrei este numit şi cap de iarnă, în sensul că odată cu prăznuirea sa din data de 30 noiembrie...

Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor, sărbătorit miercuri. Tradiţii şi obiceiuri