Ascultă Radio Antena Satelor Live

Totul despre încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități

Sediul materiei pentru protecția persoanelor cu dizabilități îl constituie Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, care a fost modificată și completată în mai multe rânduri.

07 Septembrie 2016, 12:08

Astfel, acestei legi cadru i-au fost aduse modificări și completări esențiale prin O.U.G. nr. 84/2010, O.U.G. nr. 124/2011, Legea nr. 52/2012 pentru corelarea unor reglementări privind facilitățile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri, Legea nr. 67/2014, precum și prin Legea nr. 193/2015.

Cele mai recente modificari si completari ale Legii nr. 448/2006 s-au realizat prin intrarea in vigoare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 266/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Peste 95% dintre persoanele care apartin unor categorii sociale marginalizate sau excluse social se confrunta cu dificultati semnificative in gasirea si pastrarea unui loc de munca.

Persoanele de etnie roma, persoanele care sufera de probleme de sanatate mintala, persoanele seropozitive, precum si alte persoane cu dizabilitati se confrunta cel mai adesea cu situatii de discriminare in momentul cautarii unui loc de munca.

In acest context angajatorii evita integrarea pe piata fortei de munca a persoanelor marginalizate social, de teama productivitatii reduse sau a lipsei de informatii.

Legea prevede ca persoanele cu handicap, inclusiv persoanele invalide de gradul III, au dreptul sa li se creeze toate conditiile pentru a-si alege si exercita profesia, meseria sau ocupatia, pentru a dobandi si mentine un loc de munca, precum si pentru a promova profesional.

Aceste persoane pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti.

In anul 2005 Guvernul Romaniei a elaborat Strategia nationala pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006 – 2013, care isi propune realizarea unei politici nationale pentru protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prin 3 obiective generale:

1. promovarea integrarii sociale a persoanelor cu handicap ca cetateni activi in masura de a-si controla viata;

2. acordarea de sprijin pentru familiile care au in componenta persoane cu handicap;

3. cresterea gradului de ocupare a fortei de munca pentru persoanele cu handicap.

In anul 2014 a fost adoptata Strategia nationala privind incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati 2014-2020 care continua policita nationala pentru protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aferenta anilor 2006-2013, scopul acesteia fiind de a contura o platforma de gandire si actiune politica menita sa determine cresterea calitatii vietii persoanelor cu dizabilitati, pe linia autonomiei, securitatii, demnitatii, deciziei si responsabilitatii personale prin:

- situarea persoanei cu dizabilitati si a drepturilor sale cetatenesti in centrul reglementarilor legislative;

- imbunatatirea organizarii si calitatii serviciilor;

- gestionarea efectiva, credibila si transparenta a resurselor.

In ciuda parerilor preconcepute cu privire la eventualele dezavantaje cu care s-ar putea confrunta un angajator la incadrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati, datorate, in principal, lipsei de informare, realizarea unui studiu in domeniul ”Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii” a relevat ca persoanele cu dizabilitati au:

- o productivitate egala sau, uneori, mai buna decat a colegilor fara dizabilitati;

- mai putine accidente de munca;

- o mai buna respectare a programului de munca;

- o mai mare stabilitate pe un post de munca;

- un impact pozitiv asupra climatului de la locul de munca.

Conform art. 78 alin. (2) din Legea nr. 448/2006, autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati, adica minim 2 angajati.

Legea prevede ca autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile aratate mai sus, pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:

1. fie platesc lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;

2. fie achizitioneaza produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in conditiile prevazute la pct. 1.

Fac exceptie de la aceasta obligatie unitatile protejate infiintate in cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap care pot desfasura si activitati de vanzari/intermedieri, cu conditia ca minimum 75% din profitul obtinut sa fie destinat programelor de integrare socioprofesionala pentru persoanele cu handicap din organizatiile respective. Aceste unitati au obligatia prezentarii unui raport financiar la fiecare inceput de an, din care sa rezulte cum au fost utilizate fondurile obtinute prin activitatea comerciala.

La 30 martie 2012, in Romania existau 567 unitati protejate unde lucrau 1.577 de persoane cu dizabilitati.

Potrivit legii, nu sunt obligate la angajarea persoanelor cu handicap institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

Cel mai adesea, nerespectarea acestor obligatii atrag sanctiuni pecuniare asupra angajatorilor, iar fondurile stranse sunt utilizate pentru servicii de recuperare sau reintegrare socio-profesionala pentru persoane cu dizabilitati.

Directionat catre posibilii angajatori, studiul expune si avantajele si optiunile pe care le au acestia pentru respectarea legii si, bineinteles, integrarea beneficiarilor:

1. subventii acordate de stat pentru achizitia de echipamente adaptate;

2. subventionarea unui cuantum din salariul anual al unei persoane cu dizabilitati;

3. bonusuri pentru contributia angajatorului pentru taxele de securitate sociala.

Astfel, pentru a stimula angajarea in munca a persoanelor cu handicap, ca factor al integrarii sociale, Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevede anumite facilitati acordate angajatorilor precum:

• deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptarii locurilor de munca protejate si achizitionarii utilajelor si echipamentelor utilizate in procesul de productie de catre persoana cu handicap;

• deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de munca, precum si a cheltuielilor cu transportul materiilor prime si al produselor finite la si de la domiciliul persoanei cu handicap, angajata pentru munca la domiciliu;

• decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a cheltuielilor specifice de pregatire, formare si orientare profesionala si de incadrare in munca a persoanelor cu handicap;

• o subventie de la stat, in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Alte cheltuieli legate de procesul de integrare in munca al unei persoane cu dizabilitati deductibile sunt cheltuielile specifice de pregatire, formare si orientare profesionala si de incadrare in munca a persoanelor cu handicap care sunt deductibile din bugetul asigurarilor de somaj pe care il plateste unitatea catre bugetul de stat. [Legea nr. 448/2006, art. 83 lit. c)]

Angajatorii pot beneficia de subventii din partea statului la angajarea unei persoane cu dizabilitati in cazul in care angajatorul nu este obligat prin lege sa angajeze persoane cu handicap, acesta va primi timp de un an de zile salariul minim pe economie, lunar, pentru fiecare persoana cu handicap angajata, cu conditia sa o pastreze angajata cel putin 2 ani. (art. 85 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, modificata).

Mai mult, angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap sunt scutiti de plata asigurarilor pentru somaj si primesc lunar, timp de 18 luni urmatoarele sume:

a) valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;

b) 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;

c) 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior.

Persoanele cu handicap aflate in cautarea unui loc de munca sau incadrate in munca beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a) cursuri de formare profesionala;

b) adaptare rezonabila la locul de munca;

c) consiliere in perioada prealabila angajarii si pe parcursul angajarii, precum si in perioada de proba, din partea unui consilier specializat in medierea muncii;

d) o perioada de proba la angajare, platita, de cel putin 45 de zile lucratoare;

e) un preaviz platit, de minimum 30 de zile lucratoare, acordat la desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia;

f) posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi, in conditiile legii, in cazul in care beneficiaza de recomandarea comisiei de evaluare in acest sens.
Codul muncii stipuleaza, pe langa alte categorii, in favoarea persoanelor salariate cu handicap, dreptul la un concediu de odihna anual suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare.

Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii stipuleaza in mod expres ca verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice.

Aceeasi lege prevede posibilitatea suspendarii contractului individual de munca din initiativa salariatului, in situatia intervenirii concediului pentru cresterea copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani, sau a concediului pentru ingrijirea copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

Raspunderea juridica a persoanelor care incalca drepturile persoanelor cu dizabilitati

Legea nr. 448/2006 reglementeaza o serie de contraventii in cazul nerespectarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati. Astfel, potrivit legii, constituie contraventie si se sanctioneaza:

a) cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei si ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv, parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semn international pentru persoane cu handicap.

b) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, propunerea de incadrare, incadrarea in grad si tip de handicap a unei persoane, cu incalcarea criteriilor medicopsihosociale aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii;

c) cu amenda de la 6.000 lei la 12.000 lei, nerespectarea accesului liber si egal la orice forma de educatie, indiferent de varsta, in conformitate cu tipul, gradul de handicap si nevoile educationale ale acestora;

d) cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei, nerespectarea regulilor privind incadrarea in munca a persoanelor cu handicap conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti.

Si in Codul muncii regasim o serie de interdictii privind discriminarea salariatilor cu handicap in sensul stabilirii si acordarii unor drepturi salariale diminuate in raport de ceilalti salariati, sau concedierea acestora pe criterii de handicap.
Ordonanta nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, constituie sediul materiei in vederea sanctionarii oricaror forme de discriminare, prevazand sanctiuni cu amenda de la 1.000 lei la 30.000 lei.

Legea nr. 448/2006 prevede ca sumele incasate necuvenit, cu titlu de prestatii sociale, se recupereaza de la titularul dreptului sau de la familia acestuia, dupa caz, in termenul de prescriptie de 3 ani prevazut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.

Aceste sume se recupereaza fara perceperea de dobanzi si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, daca acestea sunt restituite de beneficiar in termen de maximum 180 zile de la emiterea deciziei sau, dupa caz, a dispozitiei de recuperare, in conditiile legii.

In situatia in care beneficiarul dreptului, persoana care locuieste singura, a decedat, nu se mai procedeaza la recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii.

Sursa: Cabinet Individual de Avocatură "Marius Cătălin Preduț", București

Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut în 2023
Locuri de munca 29 Martie 2024, 12:16

Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut în 2023

Numărul locurilor de muncă vacante a fost de 39.900 în 2023, în scădere cu 5.200 faţă de anul anterior, potrivit datelor...

Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut în 2023
Zeci de programe de formare profesională vor începe în aprilie 2024, la nivel naţional
Locuri de munca 27 Martie 2024, 13:17

Zeci de programe de formare profesională vor începe în aprilie 2024, la nivel naţional

Aproximativ 150 de programe de formare profesională vor începe în aprilie 2024, la nivel naţional, pentru un număr de 2.229...

Zeci de programe de formare profesională vor începe în aprilie 2024, la nivel naţional
400 de posturi scoase la concurs de Poliţia Română
Locuri de munca 25 Martie 2024, 09:39

400 de posturi scoase la concurs de Poliţia Română

Mai sunt câte zile în care se primesc înscrieri pentru cele 400 de posturi scoase la concurs de Poliţia Română, până pe 27...

400 de posturi scoase la concurs de Poliţia Română
Ministrul Muncii: Avem nevoie de cât mai mulţi români pregătiţi pentru meseriile viitorului
Locuri de munca 21 Martie 2024, 17:22

Ministrul Muncii: Avem nevoie de cât mai mulţi români pregătiţi pentru meseriile viitorului

Reglementarea meseriilor viitorului este un obiectiv important, iar una dintre aceste meserii este cea de profesionist în...

Ministrul Muncii: Avem nevoie de cât mai mulţi români pregătiţi pentru meseriile viitorului
Peste 1,291 milioane de posturi erau ocupate în instituţiile şi autorităţile publice, în ianuarie 2024
Locuri de munca 17 Martie 2024, 18:56

Peste 1,291 milioane de posturi erau ocupate în instituţiile şi autorităţile publice, în ianuarie 2024

Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în ianuarie 2024, de 1.291.792, cu 767...

Peste 1,291 milioane de posturi erau ocupate în instituţiile şi autorităţile publice, în ianuarie 2024
Mai mulți oameni fără un loc de muncă. Rata şomajului a crescut la 5,7%, în ianuarie
Locuri de munca 04 Martie 2024, 12:38

Mai mulți oameni fără un loc de muncă. Rata şomajului a crescut la 5,7%, în ianuarie

Rata şomajului în luna ianuarie 2024 a fost, în formă ajustată sezonier, de 5,7%, în creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă...

Mai mulți oameni fără un loc de muncă. Rata şomajului a crescut la 5,7%, în ianuarie
România a ajuns la un număr record de 5,75 de milioane de salariaţi - a anunţat Marius Budăi, fost ministru al Muncii
Locuri de munca 03 Martie 2024, 09:43

România a ajuns la un număr record de 5,75 de milioane de salariaţi - a anunţat Marius Budăi, fost ministru al Muncii

România a ajuns la un număr record de 5,75 de milioane de salariaţi, a anunţat deputatul social-democrat Marius Budăi, fost...

România a ajuns la un număr record de 5,75 de milioane de salariaţi - a anunţat Marius Budăi, fost ministru al Muncii
Peste 200 de locuri de muncă disponibile în străinătate, prin rețeaua Eures
Locuri de munca 27 Februarie 2024, 14:58

Peste 200 de locuri de muncă disponibile în străinătate, prin rețeaua Eures

Angajatorii europeni oferă, prin intermediul Eures România, 209 locuri de muncă, majoritatea în Norvegia şi Spania, conform...

Peste 200 de locuri de muncă disponibile în străinătate, prin rețeaua Eures