-

Festivalul Național Ion Dolănescu - Regulamentul concursului

Iniţiativa organizării la Târgovişte a unui festival al muzicii populare româneşti, în memoria marelui artist Ion Dolănescu, este expresia împlinirii unei datorii sacre pentru valorificarea unui gen artistic peren, păstrat la loc de cinste în cultura şi sufletul tuturor românilor şi, în egală măsură, materializarea unui gând bun, acela de a preţui şi omagia pe oamenii de valoare ai acestei ţări, dintre care un nume, evident, răsunător este cel al regretatului interpret de folclor, romanţe şi cântece de petrecere, Ion Dolănescu.

Festivalul are ca obiective:

- cinstirea memoriei ilustrului artist Ion Dolănescu;
- descoperirea și promovarea tinerelor talente artistice, soliști vocali de pretutindeni, cu intenția de a-i încuraja în dorința de a-și îndeplini visul – acela de a deveni mari artiști.

I . Organizatori şi parteneri
Festivalul – Concurs Naţional “ION DOLĂNESCU” va fi organizat de către Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa în parteneriat cu Fundaţia Culturală “Ion Dolănescu”.

II. Înscrierea în concurs. Condiţii de participare

1. Concursul este deschis artiştilor amatori, solişti vocali din ţară şi străinătate, interpreţi ai cântecului popular românesc, având vârsta cuprinsă între 16 şi 30 de ani. Nu se admite participarea aceluiaşi interpret la mai mult de trei ediţii ale festivalului. În afara concurenţilor care au câştigat Marele Premiu şi care nu mai au dreptul să participe în concurs, câştigătorii celorlalte premii mai pot concura, cu condiţia să nu fi participat mai mult de două ori.

2. Fişele de înscriere în concurs vor fi trimise pe adresa de e-mail a Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau pe fax la numărul 0245613112, până la data de 25 august 2022. Acestea vor fi însoţite de partiturile muzicale şi cifrajul armonic în tonalitatea în care se cântă piesele ce urmează a fi interpretate în concurs. Fişele incomplete duc la excluderea concurenţilor de la preselecţie.

Pentru realizarea preselecției, fiecare concurent va transmite un material filmat către organizatori astfel: online, pe adresa de email a Centrului Județean de Cultură Dâmbovița: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Concurenții vor realiza înregistrări video în care apar interpretând a capella cele trei piese cu care s-au înscris în concurs.

Înainte de a începe interpretarea cântecului, concurenții trebuie să menționeze verbal, pe înregistrarea video, următoarele:
(1) Numele și prenumele;
(2) Vârsta;
(3) Localitatea de domiciliu;
(4) Titlul cântecului pe care îl va interpreta;
(5) Numele solistului vocal din repertoriul căruia provine cântecul:
(6) Cântecul este înregistrat pentru Concursul „Ion Dolănescu”, ediția a VIII-a, 2022.

Pentru înregistrare, cântecul trebuie interpretat live, iar materialul înregistrat trebuie să aibă o calitate corespunzătoare. Filmările trebuie să fie neîntrerupte, să nu aibă sunetul și imaginea modificate, pentru a putea fi evaluate corect.

Se acceptă înregistrările video realizate cu telefonul mobil sau cu alte dispozitive de înregistrare audio-video. Nu este obligatoriu, însă este de preferat ca în materialul filmat participanții la preselecție să apară îmbrăcați în costum popular adecvat zonei pe care o reprezintă.

3. Toţi concurenţii înscrişi vor anexa la fişa de înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu sunt angajaţi (cu carte de muncă) ai vreunui ansamblu artistic profesionist.
4. Taxa de înscriere la concurs este în sumă de 60 lei şi va fi achitată în contul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița: RO30TREZ27121G365000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște. Concurenții vor face dovada efectuării plății taxei de înscriere la concurs, atașând documentelor trimise copia scanată a O.P-ului sau a documentului de transfer bancar.
5. În cadrul concursului, participanții vor interpreta trei piese muzicale, una fără acompaniament și două cu acompaniament orchestral.
Acompaniamentul orchestral este asigurat de Orchestra Populară „Chindia”. Este permis acompaniamentul cu formaţie din afara festivalului, în condiţiile în care se consideră că acest lucru facilitează punerea în valoare a elementului tradiţional zonal. Acest lucru va fi comunicat prin fişa de înscriere, specificându-se tipul de acompaniament propus (formulă tradiţională). Cheltuielile legate de deplasarea şi cazarea formaţiei de acompaniament vor fi suportate de către concurentul care solicită această formulă de concurs. Totodată, concurenţii vor oferi informaţii, dacă juriul consideră că este necesar, despre piesele pe care le interpretează (de unde a fost culeasă piesa, de la cine au învăţat această piesă, etc.). Timpul maxim alocat fiecărui concurent este de 8 minute. Depăşirea timpului de concurs atrage după sine descalificarea concurentului.
6. Cheltuielile de cazare, pe perioada 22 - 24 septembrie 2022, pentru candidaţii admişi în concurs, vor fi suportate de organizatori. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenţi.

III. Repertoriul

1. Fiecare concurent va interpreta trei piese muzicale: una fără acompaniament (doină sau baladă) și două cu acompaniament orchestral – una din repertoriul tradiţional al zonei etno - folclorice pe care o reprezintă și una din repertoriul lui Ion Dolănescu. În alegerea repertoriului se va ţine seama de autenticitatea pieselor folclorice, de valoarea artistică şi de diversitatea lor ritmică şi melodică.
(Concurenţii sunt sfătuiţi să prezinte în concurs, pe cât posibil, piese care nu au intrat în circuitul transmisiunilor Radio sau TV.)

2. În cazul în care la preselecții se vor prezenta mai mulți concurenți cu aceeași piesă din repertoriulul artistului Ion Dolănescu, concurenții vor fi rugați să stabilească împreună cu juriul o altă piesă cu care să se prezinte în concurs.

3. Comisia de preselecţie îşi rezervă dreptul de a descalifica un concurent dacă repertoriul acestuia nu se înscrie în reperele enunţate mai sus.

IV. Preselecția concurenților

1. Pentru asigurarea unei participări valoroase în concurs, va avea loc o preselecţie a interpreţilor. Aceasta se va realiza prin analizarea de către juriul concursului a unor materiale filmate realizate de concurenți și transmise către organizatori conform acestui regulament.

2. Evaluarea materialelor filmate primite de la concurenți și preselecția se vor efectua în perioada 26- 29 august 2022. Evaluarea concurenților va fi realizată de către un juriu alcătuit din cinci membri, specialiști în domeniul muzical. La etapa de preselecție nu se admit contestații.

3. Rezultatele vor fi anunțate public luni, 29 august 2022, prin afișare pe site-ul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița www.cjcd.ro și pe pagina de Facebook a acestuia.

V. Desfăşurarea concursului

1. În data de 21 septembrie 2022, începând cu ora 12.00, la sediul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița, vor avea loc repetițiile pentru concurs alături de Orchestra Populară „Chindia”. Vor fi prezenți toți concurenții admiși după preselecție.

2. Concursul se desfăşoară într-o singură etapă, în data de 22 septembrie 2022, începând cu ora 18:00, la Târgovişte. Ordinea de intrare va fi stabilită de organizatori, ţinându-se seama de reprezentarea diversificată şi echilibrată a zonelor folclorice ale ţării.

3. Concertul de gală al laureaţilor va avea loc în ziua de 23 septembrie 2022.

4. Concurenţii vor respecta precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs, prezenţa la repetiţiile preliminare fiind obligatorie.
Concurenţii au obligaţia să respecte programul de repetiţii, spectacole şi alte activităţi care fac parte din programul festivalului. Orice abatere de la acest program duce la descalificarea automată a concurentului.

VI. Juriul concursului

1. Juriul concursului va fi alcătuit din personalităţi de seamă din domeniul cercetării şi interpretării folclorului românesc (etnomuzicologi, folclorişti, interpreţi celebri, redactori muzicali, profesori, dirijori).
2. Clasificarea interpreţilor participanţi la concurs se va face ţinându-se seama de calităţile vocale, de acurateţea intonaţiei şi stilul interpretativ, de autenticitatea şi de valoarea artistică a pieselor, de prezenţa scenică, de frumuseţea şi autenticitatea costumului popular al interpretului.
VII. Distincţii şi Premii
1. Concurenţilor li se vor acorda diplome şi alte însemne ale FESTIVALULUI - CONCURS NAŢIONAL “ION DOLĂNESCU”.

Juriul va acorda următoarele premii:

Trofeul Festivalului – 3.500 lei;
Premiul I – 2.000 lei;
Premiul II – 1.500 lei;
Premiul III – 1.000 lei;
Premiul special al Consiliului Județean Dâmbovița – 1.000 lei;
Mențiune – 800 lei;
Premiul de popularitate – 300 lei.
Mai pot fi acordate și alte premii din alte surse și sponsorizări.

2. Nu se admit contestaţii, hotărârea juriului fiind irevocabilă.

VIII. Alte condiții

1. Orice modificări ale Regulamentului impuse de situații independente de organizator vor fi comunicate în timp util pe site‐ul organizatorilor.
2. Desfășurarea Festivalului‐Concurs „Ion Dolănescu” va respecta condițiile impuse de legislația în vigoare. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica condiţiile privind desfăşurarea Festivalului‐Concurs „Ion Dolănescu”.

Save
Cookies - preferințele utilizatorului
Folosim cookie-uri pentru a vă asigura că veți obține cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă refuzați utilizarea cookie-urilor, este posibil ca acest site să nu funcționeze conform așteptărilor.
Accept
Nu accept
Află mai multe
Functional
Instrumente utilizate pentru a vă oferi mai multe funcții atunci când navigați pe site, acestea pot include partajarea socială.
PHP.net
Accept
Nu accept
Marketing
Set de tehnici care au ca obiect strategia comercială și în special studiul pieței.
Facebook
Accept
Nu accept
Vot
Vot
Accept
Nu accept