-

Apateu

Comuna Apateu este localizată în extremitatea nord-vestică a judeţului Arad, la o distanţă de 35 de km de oraşul Ineu. Vechimea ei e atestată documentar de aproape 8 secole.

Comuna transilvăneană e situată în inima Câmpiei Crişurilor. Este alcătuită din trei sate: Apateu – reşedinţa, Berechiu şi Moţiori.

Prima atestare documentară a satului de reşedinţă datează din anul 1219, când apare sub denumirea de Villa Apaty. În limba maghiară termenul "apat" are sensul de "stareţ de mănăstire", iar denumirea localităţii s-ar traduce ca "satul stareţului". Cu timpul, numele aşezării s-a românizat şi a devenit Apateu, denumire existentă şi în zilele noastre.

Articole înrudite