Ascultă Radio Antena Satelor Live

Festivalul Internațional de Folclor „Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării”

Festivalul Internațional de Folclor Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării Ediția a XVI-a, Brăila, România, va avea loc în perioada 26-28 iulie 2023.

Festivalul Internațional de Folclor „Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării”

Articol de Simona Lazăr, 18 Aprilie 2023, 19:07

Scopul concursului

Varietatea tematică a folclorului impune, cu precădere, acel gen artistic ce se adresează sufletului prin stările emoționale și sensibile pe care le degajă și anume, cântecul de dragoste. Organizatorii își propun redescoperirea, valorificarea și promovarea acestor creații și afirmarea de noi interpreți ai genului vocal destinat prin definiție să sporească bogăția spirituală a tuturor locuitorilor de la Dunăre și nu numai.

Concursul se adresează soliștilor vocali și grupurilor (maximum 5 persoane, care fiecare în parte întrunește condiția de vârstă), artiști amatori aparținând țărilor de pe cursul Dunării: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina. Imnul festivalului-concurs este „Dunăre, potecă lină”.

Dat fiind faptul că acest imn va deschide și totodată va încheia evenimentul, concurenții vor cunoaște versurile acestui imn în vederea intonării. Pot participa la concurs persoane care au depășit vârsta de 18 ani, împliniți până la data Galei laureatilor. Este recomandabil ca, în cazul participanților din județele riverane Dunării din România, unul dintre concurenți să aparțină grupului etnic preponderent - ucraineni, tătari, turci, ruși-lipoveni de rit vechi, greci, italieni etc. În urma preselecției, vor fi admiși maximum 30 de concurenți.

Înscrierea in concurs

Laureaţii ediţiilor precedente (câştigătorul Trofeului şi câştigătorii premiilor I, II şi III) nu pot participa la concurs. În cazul participării unui concurent la două ediții consecutive ale festivalului, o a treia participare nu este posibilă. La solicitarea organizatorului, câștigătorul Trofeului va fi prezent cu un microrecital; organizatorul îi va deconta acestuia cheltuielile de transport și îi va asigura cazarea și masa.

Înscrierea la concurs se face pe bază de Fișă de participare (conform anexei). Fișa va fi însoțită de fișiere pe suport CD sau fișiere atașate e-mail care conțin repertoriul de concurs. Acestea vor fi transmise Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, Piața Traian, nr. 2 cod poștal 810153, telefon și fax +40.239.614.710 Brăila, România in perioada 28 martie -10 iunie 2023 Piesele în format mp3 și documentele necesare înscrierii pot fi transmise și pe adresa festival.braila@gmail.com

Fiecare concurent va prezenta 2 piese contrastante ca structură (tempo, melodie, ritm, caracter); prima piesă, fără acompaniament, iar a doua cu acompaniament orchestral și care să exprime zona etnofolclorică din care provine concurentul. Piesele vor răspunde, prin conținut, mesajului transmis prin chiar genericul concursului – cântecul de dragoste. Cu alte cuvinte, interpreții se vor prezenta la Festival - în exclusivitate – cu repertoriu de dragoste. În cazul reprezentanților etniilor, piesele vor fi din repertoriul minorității respective. Concurenții vor purta costumul specific zonei sau al etniei din care fac parte.

Preselecția concurenților români și străini se face pe baza materialului audio transmis CD – mp3 sau prin poștă electronică, în intervalul 11-18 iunie 2023. Deciziile vor fi luate de către Juriul concursului. Rezultatul preselectiei va fi adus la cunostinta participantilor in data de 19 iunie 2023, prin publicarea acestuia pe paginile web ale institutiei iar aceștia au obligația de a transmite organizatorilor partiturile pieselor până pe 11 iulie 2023 La înscriere, fiecare candidat va prezenta/trimite:  copie după cartea de identitate;  fișă de înscriere completată;  piesele muzicale aferente fişei de înscriere în format .mp3 sau .wma; 2  declarația privind Protecția datelor cu caracter personal (anexa la prezentul Regulament)  2 fotografii artistice color pe suport digital.  (copie carnet elev/student unde este cazul, valabil pentru concurenții străini, pentru a beneficia de facilitați fiscale existente).

Taxa de participare

Cuantumul taxei de participare este de 73 lei pentru toți concurenții admiși în concurs sau respectiv 50 lei (elevi/studenți), in baza actului emis de instituția școlară (carnet de elev/student/adeverința ce atestă calitatea de elev/student) Concurenții declarați admiși în urma preselecției vor achita taxa de participare la concurs, prin virament bancar în contul deschis la Trezoreria Brăila (Cont IBAN RO64 TREZ 1512 1G33 1900 XXXX) cod fiscal 7869923 sau direct, in cazuri excepționale, la casieria Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, până la data de 26 iulie 2023, ora 11

Concurenții străini vor plăti taxa de participare în numerar, la casieria Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, până la data de 26 iulie 2023, ora 11 Neachitarea acestei taxe în termenul prevăzut atrage eliminarea din concurs. Desfășurarea concursului Concursul se desfășoară în zilele de 26,27,28 iulie 2023. În ziua de 28 iulie 2023 se va desfășura Gala de decernare a premiilor.

Ordinea intrării în concurs va fi stabilită prin tragere la sorți sau, cu acordul concurenților, într-o ordine ce urmează parcursul fluviului Dunărea de la izvoare până la vărsare. De asemenea, ordinea intrării în concurs va avea în vedere şi respectarea cerințelor artistice (este de evitat prezenţa pe scenă în aceeaşi seară de concurs a mai multor concurenţi reprezentanţi ai aceleiaşi ţări/zone etnografice precum şi repetarea aceleiaşi piese de concurs sau reprezentare) Organizatorul va comunica decizia finală. Respectarea cerinţelor artistice este prioritară. Concurenţii vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi repetiţii.

Juriul

Juriul concursului va fi alcătuit din personalități ale folcloristicii, specialiști de prestigiu, care, prin valoare și competență profesională, vor garanta corectitudinea clasamentului după următoarele criterii: calitatea interpretării, autenticitatea și valoarea artistică a pieselor, autenticitatea costumului, ținuta scenică a interpretului.  Jurizarea concursului se va face conform Regulamentului de jurizare.  Membrul juriului, care regăseşte în lista concurenţilor elevi, de a căror formare artistică se ocupă sau îl impresariază, se abţine de la notare. Concurentul va primi media notelor celorlalţi membri ai juriului.  Nu se acordă premii Ex Aequo.  În caz de egalitate la puncte, pentru unul sau mai mulți concurenți, departajarea acestora se va face în funcție de nota acordată de președintele juriului. Dacă acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face prin Decizia directă a Președintelui juriului.  Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate din jurizare.  Toate deciziile juriului sunt definitive și fără drept de contestație.  Rezultatele jurizării se fac publice doar în momentul decernării premiilor, ulterior lista fiind publicată pe site-ul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila, al Consilului Județean Brăila și al Festivalului. Obligațiile participanților*  Să respecte clauzele Regulamentului festivalului;  În cazul în care concurenții vin însoțiți (impresar, membru familie, etc.), însoțitorii își vor suporta cheltuielile de cazare și masă;  Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenți;  Laureații care nu sunt prezenți la Gala de decernare a premiilor sunt descalificați;  Orice abatere de la oricare dintre aceste obligații duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel;  Să achite taxa de participare la concurs, prin modalitățile stabilite, în intervalul de timp stabilit;  Să respecte legislatia Covid in vigoare pe teritoriul Romaniei;  În cazul în care participantul* este depistat cu Covid 19 să își asume plata mesei si a cazarii pentru perioada de carantinare prevăzuta de normele legislației în vigoare. Astfel, Organizatorul este exonerat de orice implicație bănească asupra carantinării participantului.  Să semneze contractele de cesionare a dreptului de difuzare în favoarea organizatorilor;  Să accepte clauzele Regulamentului de protecţie a datelor cu caracter personal, semnând totodată Declaraţia atașată prezentului Regulament. *Participantii la eveniment sunt: concurenti, recitalisti, membrii juriului, orchestra de acompaniament, prezentatori, echipe tehnice (sonorizare, televiziune).

Obligațiile organizatorilor

 Asigură buna desfășurare a preselecției și imparțialitatea acesteia;  Asigură corectitudinea centralizării voturilor pentru clasamentele finale și parțiale;  Asigură premiile;  Organizatorii suportă cheltuielile de cazare și masă pentru toți concurenții; Însoțitorii concurenților isi vor suporta prin mijloace proprii costurile de cazare si masa.  Organizatorul asigură transportul de la aeroporturile și gările/autogările din București până în Brăila și retur, pentru concurenții străini, in intervalul 24-29 iulie 2023;  Asigură masa și cazarea concurenților doar în perioada 24-28 iulie 2023 (inclusiv);  Organizatorul își rezervă dreptul să înregistreze pentru arhiva concursului evoluțiile scenice ale participanților;  Organizatorii nu răspund de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicați concurenții în afara timpului de spectacol.

Premii (la cursul euro al BNR din data aprobării prezentului regulament)

 Trofeul - 4.000 euro  Premiul I - 2.500 euro  Premiul II - 1.500 euro  Premiul III - 1.000 euro  Premiul special: o Premiul pentru autenticitatea costumului popular - 500 euro ; Mai pot fi acordate și alte premii din alte surse și sponsorizări. Sumele corespunzătoare premiilor sunt impozabile conform legislației române în vigoare la data acordării acestora.

Premiile vor fi oferite în RON, la cursul euro al BNR din data aprobării prezentului regulament,respectiv 20.03.2023, prin Hotărâre a Consiliului Administrativ al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila. Plata premiilor se face prin virament bancar. Comisioanele bancare, aferente transferului premiilor, vor fi suportate de către ambele părți (Organizator și câștigătorul premiului)

Premiile vor fi virate in termen de 60 de zile de la anunțarea câștigătorilor, cu respectarea prevederilor bugetare și a legii sponsorizării. Concurenţii care nu se regăsesc printre premianţi vor primi diplome de participare. Orice modificări ale Regulamentului impuse de situații independente de organizator vor fi comunicate în timp util pe site-ul concursului și pe cel al organizatorilor.

Forță majoră

În cazul de forță majoră sau caz fortuit, Organizatorul poate lua decizia unor modificări sau chiar anularea desfășurării Festivalului Internațional de folclor Cantecul de dragoste de-a lungul Dunarii, editia 2023, în situații excepționale, fără însă a putea fi ținut răspunzător în vreun fel fața de participanții pentru aceste decizii. Prin forță majoră sau caz fortuit se înțelege orice eveniment extern cum ar fi, dar fără a ne limita la: furtuni, amenințări sau risc de atac terorist, hotărâri ale autorităților publice, fie legitime sau ilegitime, epidemii, pandemii, accident, explozii, incendii, inundații, ploi torențiale, cutremur, conflicte sociale, scurtcircuit major, risc ridicat de afectare a sănătății populației, decizii ale autorităților sau orice alte cazuri care nu pot fi prevăzute de către organizator la momentul publicării prezentului Regulament și pot împiedica desfășurarea acestei ediții a evenimentului.

Date de contact: Telefon și fax: +40239.614.710/+40725.526.810 http://canteculdedragoste.ro/ http://www.centruldecreatiebraila.ro/

Etichete : festival folclor braila
Festivalul de colinde, "Noi umblăm a colinda", la Oradea
Festivaluri 04 Decembrie 2023, 14:25

Festivalul de colinde, "Noi umblăm a colinda", la Oradea

Festival de colinde "Noi umblăm a colinda" - Evenimentul, ajuns la a XVII-a ediţie, se va desfăşura marţi, 5 decembrie 2023,...

Festivalul de colinde, "Noi umblăm a colinda", la Oradea
Începe o nouă ediție a Festivalului Național de Muzică Lăutărească Veche Zavaidoc
Festivaluri 02 Noiembrie 2023, 13:12

Începe o nouă ediție a Festivalului Național de Muzică Lăutărească Veche Zavaidoc

O nouă ediție a Festivalului Național de Muzică Lăutărească Veche, cea de-a XVI-a, se va desfășura în perioada 25-26...

Începe o nouă ediție a Festivalului Național de Muzică Lăutărească Veche Zavaidoc
Ziua Satului Românesc, în Muzeul Satului „de la Șosea”...
Festivaluri 24 Septembrie 2023, 02:40

Ziua Satului Românesc, în Muzeul Satului „de la Șosea”...

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” sărbătorește, pe 24 septembrie, Ziua Satului Românesc.

Ziua Satului Românesc, în Muzeul Satului „de la Șosea”...
Festivalul Național de Folclor „Ion Drăgoi”
Festivaluri 24 Septembrie 2023, 02:19

Festivalul Național de Folclor „Ion Drăgoi”

Festivalul Național de Folclor „Ion Drăgoi” va avea loc marți, 26 Septembrie 2023, ora 17:00, la Teatrul de Vară „Radu...

Festivalul Național de Folclor „Ion Drăgoi”
Festivalul Portului, Dansului şi Cântecului Popular
Festivaluri 05 Septembrie 2023, 15:56

Festivalul Portului, Dansului şi Cântecului Popular

"Hora care ne unește" este genericul sub care va avea loc duminică, 10 septembrie, în Argeș, Festivalul "Portului, Dansului...

Festivalul Portului, Dansului şi Cântecului Popular
Concurs internațional dedicat meșterilor argintari - România e reprezentată de Muzeul ASTRA
Festivaluri 31 August 2023, 07:19

Concurs internațional dedicat meșterilor argintari - România e reprezentată de Muzeul ASTRA

Muzeul ASTRA reprezintă România la Târgul de Meșteșuguri Tradiționale organizat de Muzeul Regional de Etnografie din Gabrovo,...

Concurs internațional dedicat meșterilor argintari - România e reprezentată de Muzeul ASTRA
Argintari, căldărari, rudari… Festivalul meșteșugarilor romi, la SIbiu
Festivaluri 31 August 2023, 07:07

Argintari, căldărari, rudari… Festivalul meșteșugarilor romi, la SIbiu

Argintari, căldărari, rudari… Sunt cuvinte ale unui vocabular simplu, care la prima vedere nu spun mare lucru celor mai mulți...

Argintari, căldărari, rudari… Festivalul meșteșugarilor romi, la SIbiu
”EUROIUDAICA” - festivalul culturii și tradițiilor evreiești
Festivaluri 30 August 2023, 07:15

”EUROIUDAICA” - festivalul culturii și tradițiilor evreiești

Duminică, 3 septembrie începe, la Oradea, Festivalul ”EUROIUDAICA”, organizat de Federația Comunităților Evreiești din...

”EUROIUDAICA” - festivalul culturii și tradițiilor evreiești