Ascultă Radio Antena Satelor Live

Populaţia şcolară din sistemul naţional de educaţie a fost de 3,47 milioane de elevi şi studenţi în anul 2022/2023

Populaţia şcolară din sistemul naţional de educaţie a fost 3,472 milioane de elevi şi studenţi, în anul şcolar/universitar 2022-2023, în scădere cu 23.000 comparativ cu anul şcolar/universitar precedent, a anunţat marţi Institutul Naţional de Statistică.

Populaţia şcolară din sistemul naţional de educaţie a fost de 3,47 milioane de elevi şi studenţi în anul 2022/2023
Foto: Pixabay

20 Iunie 2023, 10:20

Populaţia şcolară a crescut comparativ cu anul precedent doar în învăţământul antepreşcolar şi preşcolar (+1,7%).

Numărul absolvenţilor din anul şcolar/universitar 2021-2022 a fost 503.500 elevi şi studenţi, în creştere cu 5,7% comparativ cu anul şcolar/universitar precedent.

În anul şcolar/universitar 2022-2023, aproape jumătate din populaţia şcolară s-a regăsit în învăţământul primar şi gimnazial (46,3%), iar circa o treime în învăţământul liceal şi cel antepreşcolar şi preşcolar (17,1%, respectiv 15,8%).

Din totalul populaţiei şcolare cuprinsă în sistemul de educaţie, 50,2% au fost elevii şi studenţii de sex feminin şi 72,8% elevii şi studenţii care au studiat în mediul urban.

Comparativ cu anul şcolar/universitar precedent, învăţământul antepreşcolar şi preşcolar sunt nivelurile care au înregistrat creşteri ale populaţiei şcolare (+9.200 copii).

În învăţământul postliceal au fost înscrişi 86.700 elevi, acest nivel educaţional fiind cel mai puţin reprezentat în totalul populaţiei şcolare (2,5%).

Învăţământul superior a înregistrat o diminuare accentuată a numărului de studenţi înscrişi (-15.300 studenţi) în anul şcolar 2022-2023, urmat de învăţământul profesional (cu -8.700 elevi) şi de învăţământul liceal (cu -2.500 elevi).

Populaţia şcolară a fost cuprinsă cu preponderenţă (94,4%) în unităţile şcolare publice.

Pe niveluri educaţionale, cea mai semnificativă pondere a elevilor înscrişi în unităţile din învăţământul privat s-a regăsit în învăţământul postliceal (48,7%).

Gradul de cuprindere în învăţământ al elevilor din grupa de vârstă 6-10 ani a înregistrat cel mai ridicat procent (84,4%), comparativ cu cel al celorlalte grupe de vârstă.

În anul universitar 2022-2023 au fost înscrişi în învăţământul superior 538.700 studenţi, din care 55,3% au fost studente.

Cele mai atractive specializări (conform clasificării ISCED-F) din învăţământul superior au fost cele din grupa afaceri, administraţie şi drept (24,0% din totalul studenţilor), respectiv inginerie, prelucrare şi construcţii (19,2% din totalul studenţilor).

Unităţile/instituţiile de învăţământ care au funcţionat în anul şcolar/universitar 2022-2023 au aparţinut, în principal, nivelurilor de educaţie primar şi gimnazial (56,4%), liceal (20,7%), respectiv antepreşcolar şi preşcolar (18,2%).

În profil teritorial, populaţia şcolară din anul şcolar/universitar 2022-2023 a înregistrat cele mai ridicate valori în regiunile Nord-Est (589.500 persoane), respectiv Bucureşti-Ilfov (527.200 persoane).

Distribuţia populaţiei şcolare pe regiuni de dezvoltare şi niveluri educaţionale faţă de totalul fiecărei regiuni arată că ponderea cea mai ridicată s-a înregistrat în învăţământul primar şi gimnazial din regiunea Sud-Muntenia (53,8%).

La polul opus, cele mai scăzute ponderi s-au înregistrat în învăţământul postliceal din regiunile Nord-Est (1,8%) şi Bucureşti-Ilfov (1,9%).

În învăţământul superior ponderea numărului de studenţi înscrişi faţă de totalul fiecărei regiuni a fost preponderentă în regiunea Bucureşti-Ilfov (32,3%).

În anul şcolar/universitar 2022-2023, personalul didactic din cadrul sistemului educaţional a însumat 240.700 persoane. Astfel, raportul mediu dintre populaţia şcolară şi numărul cadrelor didactice a fost 14 elevi/studenţi la un cadru didactic.

Ponderea personalului didactic de sex feminin era majoritară, atât la nivelul sistemului educaţional preuniversitar (82,8%), cât şi pe nivelurile de educaţie: antepreşcolar şi preşcolar (99,7%), primar şi gimnazial (81,9%), postliceal (76,8%), liceal (72,8%) şi profesional (68,3%).

În anul şcolar/universitar 2021-2022 au absolvit 503.500 elevi şi studenţi aparţinând nivelurilor educaţionale: gimnazial, liceal, profesional, postliceal, respectiv superior (licenţă, master şi doctorat, cursuri postuniversitare şi programe postdoctorale de cercetare avansată).

Preponderente au fost absolventele, în număr de 265.700, reprezentând 52,8%. Din totalul absolvenţilor, 83,5% au finalizat un nivel educaţional în mediul urban, restul în mediul rural.

La sfârşitul anului şcolar 2021-2022 au absolvit învăţământul gimnazial 170.600 elevi, cei mai mulţi dintre aceştia înregistrându-se în regiunea Nord-Est (18,9%).

Ponderea băieţilor (51,2%) o devansează pe cea a fetelor, cu 2,4 puncte procentuale. În mediul urban, absolvenţii de gimnaziu au reprezentat 59,4% din totalul absolvenţilor din acest nivel. În profil teritorial, regiunile Nord-Est şi Sud-Muntenia au înregistrat ponderi mai mari ale absolvenţilor din mediul rural (53,9%, respectiv 53,2%).

În învăţământul liceal, la sfârşitul anului şcolar 2021-2022 au absolvit 146.100 elevi, mai mult cu 1,3% comparativ cu anul şcolar anterior.

Majoritatea absolvenţilor de liceu au urmat cursurile învăţământului cu frecvenţă - program de zi (86,3%).

Situaţia absolvenţilor din învăţământul liceal a evidenţiat că circa jumătate au frecventat cursurile filierei teoretice (52,1% din totalul absolvenţilor), 39,0% pe cele din filiera tehnologică, iar 8,9% au urmat cursurile liceelor din filiera vocaţională.

La examenul de bacalaureat s-au prezentat 130.800 absolvenţi, din care 116.300 proveniţi din promoţia anului 2022 (88,9%).

Au fost declarate reuşite 99.300 persoane (75,9%), din care 93.900 persoane (80,7%) din promoţia anului 2022. În învăţământul profesional au absolvit 31.100 elevi, din care 97,4% au urmat cursurile unităţilor de învăţământ aparţinând sectorului public.

În învăţământul postliceal au absolvit 30.200 elevi, din care 58,8% au urmat cursurile unităţilor de învăţământ aparţinând sectorului public.

În învăţământul superior, numărul absolvenţilor cu diplomă a fost 125.600 studenţi. Studentele au reprezentat 60,0% din numărul totalul al absolvenţilor cu diplomă.

Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior au provenit cu preponderenţă din facultăţile cu profil afaceri, administraţie şi drept (26,8%), inginerie, prelucrare şi construcţii (16,8%), respectiv sănătate şi asistenţă socială (11,7%).

Rata abandonului a înregistrat în anul şcolar 2021/2022 următoarele valori: 2,1% în învăţământul liceal şi profesional, 1,3% în învăţământul primar, respectiv 1,0% în învăţământul gimnazial.

În anul 2020, resursele financiare necesare procesului de învăţământ, alocate pentru funcţionarea unităţilor/instituţiilor de învăţământ cuprinse în sistemul naţional de educaţie au fost asigurate în cea mai mare măsură (96,3%) din fonduri publice (de la bugetul de stat şi din bugetele locale), restul fiind din alte surse proprii unităţilor/instituţiilor de învăţământ, dar şi din veniturile gospodăriilor.

Pe tipuri de cheltuieli ale instituţiilor publice şi private, ponderea majoritară în totalul cheltuielilor de educaţie a fost deţinută de cheltuielile curente (93,7%), diferenţa fiind reprezentată de cheltuielile de capital (6,3%).

Comisia Europeană Anunţă Lansarea Competiţiei „Lider European” 2023
Educatie 29 Septembrie 2023, 01:57

Comisia Europeană Anunţă Lansarea Competiţiei „Lider European” 2023

Reprezentanţa Comisiei Europene în România lansează cu entuziasm competiţia 'Lider European' 2023. Acest concurs, dedicat...

Comisia Europeană Anunţă Lansarea Competiţiei „Lider European” 2023
Competenţele financiare pentru copii şi tineri
Educatie 27 Septembrie 2023, 02:11

Competenţele financiare pentru copii şi tineri

Comisia Europeană (CE) a publicat miercuri un cadru comun de competenţele financiare pentru copii şi tineri al UE/OCDE.

Competenţele financiare pentru copii şi tineri
Liceenii, invitați să se înscrie în competiția Solve for Tomorrow
Educatie 26 Septembrie 2023, 15:38

Liceenii, invitați să se înscrie în competiția Solve for Tomorrow

Aflat la cea de-a treia ediție, evenimentul se adresează elevilor cu vârsta între 16 și 18 ani și își propune să aducă...

Liceenii, invitați să se înscrie în competiția Solve for Tomorrow
2023, anul cheie al educației climatice, în România
Educatie 19 Septembrie 2023, 15:04

2023, anul cheie al educației climatice, în România

În anul 2023, în curricula școlilor s-a introdus educația pentru mediu și schimbări climatice, la decizia. De asemenea, avem...

2023, anul cheie al educației climatice, în România
Educația se poate realiza cu succes și prin joacă
Educatie 18 Septembrie 2023, 17:18

Educația se poate realiza cu succes și prin joacă

În comuna Cârța din județul Sibiu elevii învăța noțiuni practice într-un cadru special amenajat de învățătorul Tudorel...

Educația se poate realiza cu succes și prin joacă
Copilul nu vrea să meargă la grădiniță/școală. Ce soluții avem?
Educatie 13 Septembrie 2023, 11:54

Copilul nu vrea să meargă la grădiniță/școală. Ce soluții avem?

Majoritatea copiilor nu vor să meargă la grădiniță/școală din când în când. La fel ca fiecare dintre noi, adulții, acest...

Copilul nu vrea să meargă la grădiniță/școală. Ce soluții avem?
Din nou la școală! 8 metode să-ți motivezi copilul să învețe
Educatie 13 Septembrie 2023, 11:31

Din nou la școală! 8 metode să-ți motivezi copilul să învețe

Începe școala - motiv de bucurie pentru unii copii, prilej de „chin”, pentru alții. Dacă te numeri printre părinții care țin...

Din nou la școală! 8 metode să-ți motivezi copilul să învețe
Ministerul Educaţiei a modificat o serie de ţinte şi jaloane din PNRR
Educatie 11 Septembrie 2023, 18:29

Ministerul Educaţiei a modificat o serie de ţinte şi jaloane din PNRR

Ministerul Educaţiei a modificat o serie de ţinte şi jaloane din PNRR şi a explicat, astăzi, că acestea au fost făcute în...

Ministerul Educaţiei a modificat o serie de ţinte şi jaloane din PNRR