-

Povestea satului Răşinari

Situată la poalele munţilor Cindrel, în direcţia staţiunii Păltiniş, comuna sibiană Răşinari este o aşezare reprezentativă pentru portul şi obiceiurile populare specifice Mărginimii Sibiului.

 Comuna este formată din satele Răşinari - reşedinţa şi Prislop. Localitatea se află la o distanţă de 12 km de oraşul Sibiu şi este legată de acesta printr-o linie de tramvai, care traversează şi Pădurea Dumbrava.

Cea mai veche atestare documentară a satului de reşedinţă datează din anul 1204. Este un act prin care regele maghiar Emeric îl scuteşte pe Ioan Latinul, din "villa Riuetel", de impozite, ca răsplată pentru serviciile lui, acordându-i în acelaşi timp şi unele privilegii nobiliare. Denumirea de "Riuetel", "Reutel", "Rothel" sau "Roschel" reapare în documentele vremii abia în anul 1462, într-o scrisoare a lui Vlad Ţepeş către sultanul Mehmed al II-lea.

Numele aşezării provine de la una din îndeletnicirile de bază ale localnicilor: culesul răşinii de brad, arbore care creşte din abundenţă pe culmile munţilor înconjurători. Şi astfel, de la răşina de brad, aşezarea s-a numit Răşinari.

Articole înrudite